image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče

Domov zajišťuje ošetřovatelskou péči odpovídající zdravotnímu stavu klientů. V rámci péče je klientům poskytována podpora a pomoc při zvládání běžných úkonů – pomoc při osobní hygieně, pomoc při přijímání stravy, podpora soběstačnosti a pohybové aktivity v rozsahu jejich omezení. Při péči o klienty jsou využívány kompenzační a zdravotní pomůcky – chodítka, vozíky, hydraulické zvedáky, antidekubitní matrace a pomůcky. Péči zajišťují pracovníci přímé obslužné péče.

Ošetřovatelská péče je hrazena z příspěvku na péči ve výši, ve které byl úřadem práce přiznán.

Péče je poskytována individuálně na základě ošetřovatelských plánů. Velký důraz klademe na motivaci klientů, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost.