image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Inspekce

Inspekce kvality poskytování
sociálních služeb   

 

 

 

Inspekce poskytování sociálních služeb

V období od 25. do 27. 2. 2013 proběhla v našem zařízení 

inspekce poskytování sociálních služeb.

Typ inspekce:

Základní


Novelou zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „ZSS“/ a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 mimo jiné i ke změně v oblasti inspekce poskytování sociálních služeb. Prováděním inspekcí sociálních služeb /§ 97 ZSS/ byl od 1. 1. 2012 pověřen Úřad práce ČR.

Realizovaný předmět inspekce:

Plnění povinností uvedených v ustanovení §§ 88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Kvalita poskytovaných sociálních služeb dle § 97,99 zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ověřovaná pomocí standardů kvality sociálních služeb podle přílohy zákona č. 2 – vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, u poskytovatelů sociálních služeb v režimu zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

Zkrácená verze Inspekční zprávy.