image
image
image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Stáří není nemoc

Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima!


Domov pro seniory Stachy - Kůsov


O domově

Posláním Domova pro seniory Stachy - Kůsov, příspěvkové organizace Jihočeského kraje, je poskytování pobytové služby seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, prostřednictvím podpory a pomoci jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí, ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby a sociální začleňování. Činnost organizace Domov pro seniory Stachy-Kůsov je pravidelně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Komu je služba určena?

  • Seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí (kteří nevyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči), poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.
  • Osobám v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám této cílové skupiny, vytváření podmínek pro sociální oporu, dosažení co největší soběstačnosti.
  • Osobám za účelem uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb, zlepšování soběstačnosti, zajištění sociální opory, zajištění individuality, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kteří zpravidla měli poslední bydliště na území Jihočeského kraje.
  • Dolní věková hranice je 50 let věku.
image
image
logo apss.jpg logo mpsv.jpg jihocesky kraj-barevne.jpg