Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …

Vyhledat v textu

Kůsovské novinky


Novější 1 3 19 36 54

Aktivizace v domově 2020 - Návštěvní řád

Datum konání: 25. 5. 2020 - 31. 5. 2020

I my uvolňujeme opatření…

NÁVŠTĚVY

V souvislosti s rozvolňováním preventivních opatření dojde 25. 5. 2020 k ukončení zákazu návštěv klientů pobytových sociálních služeb.

 • Návštěvní hodiny jsou z organizačních důvodů omezeny a je nutné dodržovat jistá opatření.
 • Návštěvy budou možné vždy pro dva příbuzné, kteří se nenacházejí v karanténě (vyplněný dokument: "Prohlášení o bezinfekčnosti") a kterým bude před vstupem změřena teplota.
 • Pokud bude mít návštěvník teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, bude návštěva zakázána.
 • Návštěvy budou probíhat výhradně na určených místech. V případě příznivého počasí návštěvy probíhají v areálu DpS v altánku na zahradě. V případě nepříznivého počasí návštěvy probíhají na oddělení CPř na určeném pokoji (po celou dobu návštěv se větrá pomocí oken).
 • Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku jsou vnitřní i venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
 • Návštěvy v doprovodu domácích zvířat není možné.
 • Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji klienta (pouze u ležících klientů, výjimku uděluje ředitel) jsou zajištěny paravánem, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů. Navštěvující osoba v tomto případě musí být vybavena ochrannou rouškou, ochrannými rukavicemi, a od ošetřujícího personálu ochranným štítem. Tyto ochranné pomůcky bude používat po celou dobu návštěvy.
 • Návštěva musí být vybavena vlastní rouškou a rukavicemi a aktivně je používat po celou dobu návštěvy (od příjezdu nebo příchodu do areálu domova do odjezdu nebo odchodu z areálu domova).
 • Návštěvě nebude po celou dobu návštěvy umožněno konzumovat žádné potraviny, nebo vykazovat jinou činnost, při které bude nutné sundávat roušku.
 • Mezi návštěvou a klientem bude po celou dobu umístěn průhledný ochranný štít.
 • Zároveň stále platí pravidlo, že mezi všemi osobami i klientem je dodržen minimální odstup 2 metry.
 • Návštěvě není povolen volný pohyb po zařízení.
 • Trvání návštěvy do 30 minut (po každé návštěvě je nutná pečlivá dezinfekce ploch a větrání pokoje).
 • U vstupu do budovy bude k dispozici alkoholová dezinfekce, kterou budou muset všichni návštěvníci použít k důkladné dezinfekci rukou.
 • Bude také nutné přejít přes dezinfekční rohože a návštěvníci budou muset mít po celou dobu návštěvy zakrytá ústa a nos rouškou.
 • Každá návštěva musí být zaznamenána do knihy návštěv (recepce).
 • Určená sociální pracovnice dohlíží na dodržování pravidel průběhu návštěv, případně upozorní na jejich dodržování.
 • Dozorující sociální pracovnice po každé návštěvě vydesinfikuje všechny povrchy, v případě návštěvy na pokoji řádně vyvětrá po dobu alespoň 30 minut. Vždy po poslední odpolední návštěvě pustí generátor ozónu k dezinfekci pokoje alespoň na 30 minut.
 • Veškeré přinesené věci je nezbytně nutné předat personálu k desinfekci a k odložení do karantény na 24 hodin (podmínky*) ohledně příjmu balíčků jsou uvedeny níže v odstavci BALÍČKY).
 • Termíny návštěv je nutné předem konzultovat a závazně zamluvit (sociální pracovnice: +420 606 617 053) :-)
 • Předem neobjednané návštěvy nejsou možné!!!
 • Návštěvy nemůžeme umožnit u uživatelů s podezřením na virové onemocnění COVID, nebo s potvrzenou nákazou. (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).
 • Návštěva je povinna v zájmu ochrany zdraví ostatních osob v Domově respektovat výše uvedená opatření. Při nedodržování, nebo porušování těchto preventivních opatření, bude návštěva vyzvána k jejímu ukončení.

  Přesto jsme rádi, že se naši klienti konečně budou moci setkat se svými blízkými.

Návštěvní hodiny:

Pondělí, Středa, Pátek:

9:00

 

10:00

 

11:00

 

 

12:30

 

13:30

 

14:30

Sobota:

9:00

 

10:00

 

11:00

 

12:00

 

13:00

 

 

 

Časové či frekvenční omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

 

BALÍČKY*)

Od pondělí 18. 5. přijímáme pro naše klienty balíčky od blízkých.

Rodiny prosíme o dodržení následujících podmínek*):

 • Veškeré přinesené věci určené uživateli (např. potraviny, drogerie, oděvy, dárky aj.) předá návštěva personálu k provedení desinfekce.
 • Je možné převzít pouze balíčky, které budou zabaleny v ochranném obalu (např. igelitové tašce, plastové krabici) umožňující provedení desinfekce jejich povrchu.
 • Tyto věci budou uživatelům předávány s časovým odstupem.
 • Povoleny jsou pouze potraviny trvanlivého charakteru zabaleny v originálních obalech, nikoliv potraviny, vyžadující skladování v určité teplotě, nebo podléhající rychlé zkáze (např. zákusky, chlebíčky, uzeniny aj.).
 • Nedoporučujeme do „balíčku“ vkládat cennosti a finanční hotovost.
 • Balíčky pro klienty nechávejte na recepci DpS (Po-Pá 06:00-15:30) - prosíme, zvoňte.
 • Vše zabalené napevno v krabici, nadepsané jménem klienta i darujícího.

Balíček si sociální pracovnice převezme, vydezinfikuje a na minimálně 24h uloží - minimalizace virů.

V této době všichni vědí, že cokoli řečeného může být zrušeno, zrychleno, ale i zpomaleno, a tak vás budeme informovat o jakýchkoli změnách.

Přejeme vám krásné dny.
Tým DpS.

 

 Jídelníček 2020 22 týden.jpg

 

 

Na odděleních fungují tzv. kluby. Uživatelé se zde věnují různým činnostem. Cvičí paměť, malují, modelují, hrají hry atd. Zároveň si zde rádi společně posedí a popovídají. K tomu sestřičky něco dobrého nachystají. Zkrátka pohoda a vzájemná spokojenost.

REMINISCENCE:
Práce se vzpomínkami, osobní historií a biografií uživatelů se od října roku 2014 staly nedílnou součástí naší péče v DPS. Vzpomínky jsou součástí života každého z nás, jejich znalost přispívá k poznání člověka, k navázání vztahu, jenž je základem kvalitní péče. Vzpomínky jsou důležitým zdrojem informací, posilují vztah mezi pracovníkem a uživatelem, vztah nabývá osobnějšího rázu, probouzí se přirozená úcta, respekt ke stáří. Znalost osobního příběhu je dobrým východiskem pro hledání osobního cíle klienta v rámci individuálního plánování služby.

Kůsovský kalendář 2020

DPS KUSOV 2020 Úvod.jpg DPS KUSOV 2020 Leden.jpg DPS KUSOV 2020 Únor.jpg DPS KUSOV 2020 Březen.jpg DPS KUSOV 2020 Duben.jpg DPS KUSOV 2020 Květen.jpg DPS KUSOV 2020 Červen.jpg DPS KUSOV 2020 Červenec.jpg DPS KUSOV 2020 Srpen.jpg DPS KUSOV 2020 Září.jpg DPS KUSOV 2020 Říjen.jpg DPS KUSOV 2020 Listopad.jpg DPS KUSOV 2020 Prosinec.jpg

Autor: (gl) Publikováno 3. 6. 2013 7:38

procházka 5/20

Datum konání: 21. 5. 2020

“Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí”

Albert Einstein

98205239_1184786951874941_8075803826730303488_n.jpg 98319572_1184786938541609_1591438868119289856_n.jpg 98441348_1184786985208271_3531888380734341120_n.jpg

Autor: kl Publikováno 21. 5. 2020 14:46
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Jídelníček 2020

Datum konání: 15. 5. 2020 - 31. 5. 2020

21. týden
22. týden
Jídelníček 2020 21 týden.jpg Jídelníček 2020 22 týden.jpg
   
   

Dne 13. 12. 2014 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tento právní předpis nařizuje povinnost informovat spotřebitele o potravinových alergenech vyskytujících se v nabízené potravině nebo pokrmu. Nařízení č. 1169/2011 uvádí tento seznam alergenů:

 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

Značení alergenů je pouze informační požadavek, tato povinnost se týká všech výrobců potravin a všech provozoven veřejného stravování. Vedoucí kuchyně musí potravinové alergeny jasně a zřetelně označit tak, aby byl strávník dostatečně informován o potravinových alergenech obsažených v podávaných pokrmech.

Alergeny_info_Kůsov.doc

 


Autor: (gl) Publikováno 3. 6. 2013 14:52
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Informace pro veřejnost

Datum konání: 12. 5. 2020 - 30. 6. 2020

socialni_sluzby.jpg

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo byste potřebovali další informace k tomuto tématu, kontaktujte prosím sociální pracovnice
na tel. čísle 388 428 213 a to od pondělí do pátku vždy mezi 13:00 hod a 14:00 hod.
Též prosíme, neposílejte žádné balíky, vše potřebné zajistíme, nakoupíme, obstaráme…

 

OZNÁMENÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb a sociální práce
Doporučený postup č. 9/2020
Doporučený postup pro aplikaci usnesení vlády č. 521 obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 11. 5. 2020
Určeno pro: Poskytovatele sociálních služeb, kraje a Hlavní město Prahu
Datum platnosti: 11. 5. 2020
Datum účinnosti: 11. 5. 2020

Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb - I. aktualizace

V souvislosti s předpokládaným příznivým vývojem epidemiologické situace navrhuje MPSV ČR realizovat postupné kroky k obnovení fungování sociálních služeb.

Pondělí 25. května 2020

Možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Pondělí 8. června 2020

Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb.

Pondělí 22. června 2020

Otevření sociálně aktivizačních služeb pro seniory pro všechny cílové skupiny v omezeném režimu za podmínek dodržování všech preventivních opatření.

Nadále platí u všech opatření, že klienti a zaměstnanci používají náležitou ochranu nosu a úst (rouška) a bude dostupná virucidní dezinfekce k použití ve všech zařízeních a dále budou dodržována veškerá preventivní opatření.

zdroj: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_9_pro_realizaci_usneseni_521.pdf/

 

Vyjádření k rozvolnění přijatých opatření:

O způsobu organizace a vlastího procesu návštěv v našem zařízení Vás budeme včas telefonicky kontaktovat a informovat. Termíny návštěv budou s vámi pravidelně konzultovat sociální pracovnice.

Gál Ladislav, ředitel
Kůsov, 12.5.2020

 

 

 

Pracovníci sociálních služeb, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým, mohou v práci pokračovat za dodržení přísných podmínek

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou osoby pracující v sociálních zařízeních povinni bezodkladně informovat svého zaměstnavatele o přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19. Zaměstnavatelé následně rozhodnou, zda je výkon práce daným pracovníkem pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb nezbytný. V případě nezbytnosti mohou pracovníci pokračovat v práci, avšak pouze za dodržení přísných podmínek.

V okamžiku, kdy výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb, který měl rizikový kontakt, není nezbytný pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb, je zaměstnavatel povinen informovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí pracovníkovi karanténní opatření.
Pokud pracovník, který měl rizikový kontakt a nemá klinické příznaky onemocnění COVID 19, je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, zaměstnavatel mu zajistí stanovené podmínky pro výkon práce. Pracovník je následně povinen dodržovat striktní pravidla.
Tito pracovníci jsou povinni vykonávat činnost pouze s respirátorem třídy FFP3 bez výdechového ventilu, nebo třídy FFP2 v případě nedostupnosti třídy FFP3 po dobu 14 dnů. Jeden respirátor lze používat maximálně po dobu 6 hodin. Tento pracovník zároveň pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky a osobami. Současně omezí pohyb po zařízení poskytovatele sociálních služeb na nezbytně nutnou míru.
Každý den před zahájením výkonu práce si pracovník změří tělesnou teplotu a sdělí výsledek měření teploty a svůj aktuální zdravotní vedoucímu zaměstnanci. Po 5 dnech od rizikového kontaktu podstoupí pracovník výtěr z nosohltanu PCR test na koronavirus. Za 10 dnů od rizikového kontaktu proběhne testování z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG protilátek. 
V případě negativního výsledku obou vyšetření pracovník pokračuje ve výkonu práce. Za 14 dnů od rizikového kontaktu je opět podroben testování. Pokud je výsledek obou vyšetření negativní, pracovník nadále vykonává práci v normálním režimu práce.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

14.4.2020

 

Momoradne Opatreni MZCR Testování v DpS 01.jpgMomoradne Opatreni MZCR Testování v DpS 02.jpg

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.

Na základě zkušeností z celého světa a zkušeností z dosavadního průběhu epidemie Covid-19 v ČR, patří mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatel senioři ve věku 65+ let, osoby léčené pro hypertenzi, diabetes mellitus, nádorová onemocnění a sníženou imunitu. Většina klientů uvedených zařízení patří mezi uvedené rizikové skupiny.

V případě institucionalizovaných osob současně narůstá riziko snadného přenosu nejen mezi klienty uvedených zařízení, ale zejména riziko přenosu nákazy z personálu na klienty zařízení.

Personál se v době mimo zaměstnání vrací do svého běžného prostředí, kde se může nakazit a onemocnět nemocí Covid-19.

Následně hrozí riziko zavlečení nákazy do zařízení a ohrožení klientů.

Dostupné rapid testy jsou schopné detekovat přítomnost specifických protilátek akutní (IgM) a pozdní (IgG) fáze proti SARS-CoV-2 v kapilární krvi.

Provedení testu je jednoduché, rychlé a intuitivní. Výsledek je dostupný nejpozději do 15 minut od zahájení testu. Pro praktické provádění testu není potřeba žádné speciální vybavení, kromě potřebných osobních ochranných prostředků, sterilní jehly a dezinfekce.

Cílem testování je včasné odhalení infikovaných a bezpříznakových osob mezi personálem, jejich včasná karanténa/izolace, minimalizace rizika přenosu nákazy z personálu na klienty zařízení a ochrana klientů uvedených zařízení před onemocněním COVID-19.

Testování bude zajišťovat zdravotnický pracovník daného zařízení (např. lékař nebo všeobecná sestra) nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu. K testování se budou používat dodané rapid testy v souladu s návodem na použití. Testování se bude provádět 1 x za 14 dnů u každého pracovníka zařízení.

Další postup a interpretace výsledků se řídí algoritmem testování COVID-19 pomocí rapid testu. Pozitivní výsledky testů se budou v den jejich provedení hlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který bude zajišťovat další postup. Zařízení si povede vlastní evidenci provedených vyšetření, obsahující minimálně jméno a příjmení pracovníka, datum a hodinu provedení testu, výsledek testu.

Pracovníkovi s pozitivním výsledkem testu bude nařízena okamžitá karanténa. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky a stoupajícímu ohrožení rizikových skupin, a proto toto mimořádné opatření nabývá dnem vydání.

Zvládnuti stresu behem nakazy.jpg

Jak postupovat.png

Pomozte detem zvladat stress.jpg

ČTĚTE A PŘEDÁVEJTE - Jaké má kdo nosit ochranné pomůcky.docx

Desatero ke koronaviru.jpeg

 

Rychlá rouška-SUPER,BEZ ŠITÍ

Jak_nosit rousku.jpg
https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/90335625_1137260679960902_8470509298303107072_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_ohc=4dq6jbj1UTUAX9MUhRq&_nc_ht=scontent.fprg1-1.fna&oh=41f12a274874cf8c5e09286b5ee60ad7&oe=5E9AB6CD https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/90431613_1137260613294242_5326291022257324032_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=110474&_nc_ohc=pfWerPDBZFsAX_-CfRb&_nc_ht=scontent.fprg1-1.fna&oh=b97886a5198b5589f71e2f3cb7f26adf&oe=5E996EA5 https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/90392872_1137260596627577_3597934918933413888_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=110474&_nc_ohc=k8aHvQpl5ccAX_KN06U&_nc_ht=scontent.fprg1-1.fna&oh=fdea007416b4c2c149e8a9b8fa8af272&oe=5E9AD441

 

 

20. 3. 2020 - INFORMACE - S L E D U J T E   náš Domov na Fb
Vážené rodiny, příbuzní a přátelé našich uživatelů.
Chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že všichni naši uživatelé jsou v pořádku a zdrávi.
Moc prosíme, abyste s nimi byli v pravidelném telefonním kontaktu, aby věděli, že i vy jste v pořádku a neměli o Vás zbytečně strach.
V našem Domově proběhla spoustu opatření od vyhlášení nouzového stavu v ČR.
Byl vyhlášen zákaz návštěv a zrušení společenských akcí.
Jiné aktivizace probíhají beze změn (viz. fotografie).
Samozřejmě máme připravený i plán krizových opatření – v případě, že by v Domově nastala karanténa.
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo byste potřebovali informace k tomuto tématu, kontaktujte prosím sociální pracovnice
na tel. čísle 388 428 213 a to od pondělí do pátku vždy mezi 13:00 hod a 14:00 hod.
Též prosíme, neposílejte žádné balíky, vše potřebné zajistíme, nakoupíme, obstaráme…
Levanská Kateřina


18. 3. 2020 - Poskytnutí ochranných pomůcek Domovu pro seniory v Kůsově
Teď je ta chvíle aby se potkali lidé, kteří na sebe nikdy nezapomněli.
Je nejvyšší chvíle na individuální odpovědnost, protože od jistého momentu nastane chvíle,
ve které to již nebude řešitelné
Matoušek.jpg
Do teď neměli roušky obyvatelé domova, zejména starší senioři.
Velmi děkujeme za tuto pomoc (500ks roušek), která od teď umožní ochranu i pro tyto obyvatele domova.
V domově pro seniory v Kůsově jsou mimo jiné účelně připravena oddělení provizorními dřevěnými překážkami na odizolování infekce.
Personál je připraven včetně ubytování, probíhají opatření, školení a dezinfekce celého objektu několikrát denně.
Vstup do domova je zakázán.
Probíhá pouze bezkontaktní zásobování. Děkujeme za respektování toho opatření.

Ladislav Gál, ředitel

Spojme své síly, přednostně chraňme děti a seniory.
Poskytněte jim veškerou možnou ochranu a péči.

„Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic.“

 

14. 3. 2020 Preventivní opatření vzhledem k vyhlášeného nouzového stavu a situace v ČR:
1) sledujeme informace, jsme ve spojení s vedením Jihočeského kraje a KHS JčK;
2) zásobování probíhá bez problému a plynule;
3) provádíme doplňování zásob potravin, PHM, dezinfekčních a ochranných prostředků;
4) posilujeme technické zabezpečení;
5) usilovně pracujeme na plnění plánu preventivních opatření;
6) máme plán krizových opatření v případě karantény;
7) v případě realizace krizových opatření je provoz personálně zabezpečen;
8) probíhá příprava ošetřujícího a zabezpečovacího personálu k provádění potřebných úkonů.

Gál Ladislav, ředitel

 

 
 
  Proc Nosit Rousku.jpg  
KHS JčK Jak máte postupovat.jpg Leták DPS 2020 03 10_3.jpg Leták DPS 2020 03 10_2[1].jpg
  Domácí karanténa - Postupujte podle pokynů Státního zdravotního ústavu http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu Videonávod na hygienické mytí rukou naleznete na webu Jč kraje nebo  Nemocnice České Budějovice,a.s.zde  https://bit.ly/2HvzPgS
Co mate delat po vysetreni na koronavirus KHSJcK.png

IBUPROFEN - ANO

WHO ibuprofen 3.jpg


 

Info osoby s chron onemocn slab imun.jpg
 
 

 

S l e d u j t e   aktualizované informace MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

     S l e d u j t e   PREVENTIVNÍ INFORMACE Jihočeského kraje o koronaviru

S l e d u j t e  nové stránky Jihočeského kraje COVID

S l e d u j t e   aktualizované informace o KORONAVIRU MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

PRACHATICKÝ deník.cz - aktuální informace 

Č t ě t e   p o z o r n ě   Velký manuál ke koronaviru od expertů z Bulovky.doc

 


Publikováno 14. 3. 2020 7:32

pohled ZŠ Stachy

Datum konání: 4. 5. 2020

Velkou radost měli naši uživatelé z pozdravů, které jim poslaly děti ze IV. třídy ZŠ Stachy.

Děkujeme, že na nás v těchto těžkých chvílích, kdy nemáme kontakt s blízkými a rodinou, myslíte.

95621032_1172973449722958_2208960074708156416_n.jpg 96012433_1172803426406627_6522511737147621376_n.jpg 95934741_1172803486406621_5015368650253664256_n.jpg
95562002_1172973446389625_566248501189541888_n.jpg 96239602_1172803483073288_975702800262496256_n.jpg 96086187_1172803379739965_2319054234126909440_n.jpg
stažený soubor (1).jpg stažený soubor (2).jpg stažený soubor.jpg

Autor: kl Publikováno 5. 5. 2020 10:56

Narozeniny duben 20

Datum konání: 29. 4. 2020

...Slavíme dubnové narozeniny...

95500628_1171927623160874_8825878882398765056_n.jpg 95345730_1171927686494201_5961306635665145856_n.jpg 95332356_1171927786494191_7708619066776223744_n.jpg 95496283_1171927723160864_7985868886589308928_n.jpg
96012969_1171927676494202_8764150465664385024_n.jpg 95568822_1171927629827540_3027153079762944_n.jpg 95537356_1171927776494192_1984013327243673600_n.jpg 95346184_1171927846494185_1301031385930137600_n.jpg

Autor: kl Publikováno 6. 5. 2020 10:00

procházka

Datum konání: 28. 4. 2020

Procházka a venčení :)

stažený soubor (3).jpg stažený soubor (1).jpg
stažený soubor.jpg stažený soubor (5).jpg
   

Autor: kl Publikováno 28. 4. 2020 11:07

Radostné VELIKONOCE 2020

Datum konání: 10. 4. 2020 - 13. 4. 2020

 

Radostne VELIKONOCE 2020.jpg


Publikováno 10. 4. 2020 12:43

Toulky okolí Vimperka

Datum konání: 10. 3. 2020

 

2020 03 10 Toulky okolí Vimperka Špecián web.jpg


Publikováno 10. 3. 2020 7:35

MDŽ 3/2020

Datum konání: 8. 3. 2020

 

MDŽ
Zas nadešel v kalendáři
den, kdy ženám přeje svět
a ti, kteří si jich váží,
s přáním nesou pro ně květ.

89283010_1126570294363274_2273522431123521536_n.jpg 83770873_1126570674363236_5422954075912142848_n.jpg 84330638_1126570497696587_5314405739647729664_n.jpg 89256488_1126571204363183_5981189941948841984_n.jpg
 89066525_1126571497696487_6053852662519037952_n.jpg  89113896_1126571507696486_495985795459448832_n.jpg  89317152_1126570367696600_6129817865047506944_n.jpg  89343691_1126570861029884_6046402122621124608_n.jpg
 89274552_1126570857696551_3465828141589594112_n.jpg  89345386_1126571834363120_3491437502567284736_n.jpg  89378029_1126571704363133_2575686441392668672_n.jpg  89311305_1126570477696589_8141024399768682496_n.jpg

 

 

 


Autor: kl Publikováno 9. 3. 2020 12:53

Novější 1 3 19 36 54

Menu

Koronavirus Sledujte Videa a informace o prevenci

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

 

http://www.domovkusov.cz/zrizovatel

 

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poslední aktualizace

29. dubna 2015

Reklama DPS
Stavby
http://www.domovkusov.cz/aktuality

Chci přijímat aktuální zprávy

http://www.domovkusov.cz/aktuality?action=addSubscriber

Kde nás najdete

Kde nás najdete

REKLAMA

Krátký příběh jednoho kamaráda...

Kůsovská stezka

http://www.domovkusov.cz/kusovska-stezka

Pravda a lež

Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne potkala lež s pravdou.

-Dobrý den. Řekla lež.

-Dobrý den. Odpověděla pravda.

-Nádherný den. Řekla lež.

A tak se pravda rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo.
-Nádherný den. Řekla tedy pravda.

-Ještě krásnější je to jezero. Řekla lež.

Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak a souhlasila.

Běžela lež k vodě a řekla…

-Ta voda je ještě krásnější. Plavme.

Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu byla nádherná a důvěřovala lži.

Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly.

Po chvíli vyšla lež, oblékla se do šatů pravdy a odešla.

Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet bez oblečení a všichni se jí děsili, když ji uviděli.

A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.

Jean-Léon Gerôme, 1896

Nová huť na Kůsově

Nová huť
Logo_turistik.cz.gif

Rozhledna - Kůsov

Rozhledna
Logo_turistik.cz.gif

Sluneční hodiny Kůsov (JV)

astro.cz

Sluneční hodiny Kůsov (JZ)

astro.cz

STACHY

http://www.stachy.net/

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk

PRACHATICKÝ DENÍK

http://prachaticky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

KLATOVSKÝ DENNÍK

http://klatovsky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

Kvalita života

Národní program přípravy na stárnutí (2008-2012)

BOZP info

BOZP info
bozp_info_logo.gif

Dokumentace BOZP a PO
Dokumentace BOZP a PO.jpg

Bezpečnostní tabulky

RYBAŘENÍ V MAĎARSKU

http://rybarenivmadarsku.wgz.cz/

MRKNI NA MRK

Rybářský server MRK
mrk_ico3.gif

ESET Online Scanner

ESET Online Scaner
ESET_logo_dark.gif

KOHOUTÍ KŘÍŽ

Kohoutí kříž
Kohoutí_kříž.gif

Webhosting

ANTEE Integrated Services

25. 5. Viola

Zítra: Filip

Kůsovské novinky

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1491
b) 02 - U kříže
  
 1362
c) 03 - U pergoly
  
 1625
d) 04 - Slavobrána
  
 1048

Návštěvnost stránek

391298
2013