image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Stravování

Stravování

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací. Johann Wolfgang von Goethe

Ceník ubytování a stravování

Personál kuchyně připravuje pro obyvatele racionální stravu, po dohodě s dietní sestrou je připravovaná též diabetická, žaludeční a žlučníková dieta. Na doporučení lékaře je možné zajistit i stravu individuální.

Chodícím obyvatelům je strava podávána ve společné jídelně třikrát denně: snídaně + dopolední svačina, oběd, večeře + II. večeře pro diabetiky. 

Odpolední svačina je podávána na jednotlivých odděleních, kde jsou pro obyvatele zřízeny čajové kuchyňky, které jsou vybaveny sporákem, ledničkou a nejnutnějším nádobím. V sobotu a v neděli je do jídelníčku zařazena studená večeře.

V areálu domova je k dispozici prodejna, která je otevřena po a čt od 8:30-11:30 hod.. V prodejně si uživatelé mohou koupit vše od pamlsků, lahůdek, pití, cigaret až po drogistické zboží.

Stravování v DPS se zajišťuje podle platných stravovacích jednotek. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů.

O dietním stravování rozhoduje lékař po dohodě s uživatelem služby. Nedodržením dietního stravování porušuje uživatel léčebný režim nařízený lékařem.

Jídelní lístek sestavuje a navrhuje na týdenní období stravovací komise složená z nutričního poradce, šéfkuchaře, vrchní eventuelně staniční sestry, pracovníka pro výživu a zástupce uživatelů služeb.

Jídelní lístek schvaluje a podepisuje ředitel DPS po dohodě s lékařem. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce v přízemí u vstupu do zahrady, dále pak na každém oddělení DPS. Zde je umístěna i schránka pro návrhy, nápady i stížnosti na kvalitu stravy.

Celodenní strava se skládá z pěti složek (snídaně, oběd, večeře a 2x svačina). Podává se ve stanovenou dobu. Je žádoucí, aby se k jídlu dostavili uživatelé služeb řádně oblečeni a včas.

Hlavní jídla se podávají a konzumují v jídelně. Do pokojů, příp. vyhrazených prostor, se podává jídlo těm uživatelům služeb, kteří nemohou jít do jídelny.Na odděleních mají uživatelé služeb k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj službu konající ošetřovatelský personál. Potraviny mohou uživatelé ukládat do lednic na kuchyňkách jednotlivých oddělení.

Naše jídelna