image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Komu je naše služba určena

Komu je naše služba určena

Okruh osob, kterým je služba určena

  • seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí (kteří nevyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči), poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.
  • osobám s chronickým onemocněním v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám této cílové skupiny, vytváření podmínek pro sociální oporu, dosažení co největší soběstačnosti,
  • osobám s kombinovaným postižením za účelem uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb, zlepšování soběstačnosti, zajištění sociální opory, zajištění individuality, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kteří zpravidla měli poslední bydliště na území Jihočeského kraje.

Dolní věková hranice je 50 let věku.

V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel Domova rozhodnout o poskytování služby osobě mladší.

Důvody pro odmítnutí sjednání sociální služby ze strany zařízení

Podle § 91 ods. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách může Domov pro seniory Stachy – Kůsov odmítnout poskytnutí sociální služby zájemcům pouze tehdy, pokud:

  • žádají o sociální službu, kterou zařízení neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • nemá zařízení dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
  • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby,
  • žadateli vypověděla v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu z důvodu porušování povinností. 

Poskytnutí pobytové sociální služby z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu se vylučuje, jestliže:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.