image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Ubytování

Ubytování - pobytové služby

Je krásné žít, protože znamená začínat stále znovu, v každém věku. Pavese

Ceník ubytování a stravování:

Kapacita DPS je 90 lůžek:

  • 10 jednolůžkových pokojů
  • 40 dvoulůžkových pokojů

Z tohoto přehledu vyplývá, že nelze zajistit pro každého zájemce samostatný pokoj. Pokoje jsou vybavené základním nábytkem tj. postelí, nočním stolkem, skříní, židlí a stolem. V prostorách DPS jsou připraveny odpočinkové koutky, televizní klubovny, knihovna, pracovní místnost a terasy. Jednotlivá podlaží jsou propojena dvěma výtahy a schodištěm. O ubytování v pokojích při nástupu uživatele služby do DPS i o přemístění v průběhu pobytu rozhoduje po dohodě s uživatelem ředitel DPS.

Ubytování a pobytové služby v DPS se zajišťuje s  přihlédnutím k možnostem DPS a k zdravotnímu stavu uživatele služeb.

Při nástupu je  nový uživatel DPS ubytován na předem dohodnutém pokoji a lůžku. Věci, které si sebou uživatel přinese z domova, budou označeny osobním číslem, uživatel ev. ošetřující personál je uloží na  místa k tomu určená. Za neoznačené ošacení DPS neručí. Není dovoleno v DPS přechovávat např. živá zvířata, nebezpečné předměty a chemikálie, věci hygienicky závadné, věci vzbuzující odpor atd. nebo některé věci v nadměrném množství, bez souhlasu ředitele DPS. K výzdobě pokoje může uživatel se souhlasem ředitele použít vlastních předmětů (např. obrazy, sošky, textilie). Uživatelé jsou povinni s poskytnutým majetkem DPS šetrně zacházet a při trvalém odchodu z DPS je vrátit ve stavu, který odpovídá délce jejich používání.

Uživatel služby DPS může být po dohodě přemístěn, je-li to nutné ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, do jiného pokoje, popřípadě zdravotnického zařízení dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře.