image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinné informace

Povinné  informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Domov pro seniory Stachy - Kůsov

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 01 České Budějovice

Základní účel zřízení - poskytování sociálních služeb dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele
Hlavní činnost - ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov pro seniory Stachy - Kůsov
  Kůsov 1, 384 73 Stachy

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov pro seniory Stachy - Kůsov
  Kůsov 1, 384 73 Stachy

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek: 7.30 – 14.30 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  spojovatelka - pevní linka: +420 388 428 213
  spojovatelka - mobilní telefon: +420 606 617 053

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovkusov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov pro seniory Stachy - Kůsov
  Kůsov 1, 384 73 Stachy

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  socialni@domovkusov.cz

 • 4.8 Datová schránka

  mxyu3yj

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu/
kód banky
Název
účtu
Druh plateb
136106744/0600 běžný účet úhrady nájmů a základních služeb, příspěvky na péči uživatelům, přímé platby úhrad za pobyt a stravu, platby od zdravotních pojišťoven,
dotace a příspěvky na provoz, přeplatky z úhrad dodavatelům, plnění za pojistné události, úhrady za prodej majetku, úhrady pohledávek, úhrady za stravné, případně telefonní hovory cizích osob, atd.…
182-136106744/0600 depozitní účet úhrady důchodů klientů hromadným seznamem, soukromé platby klientům
107-136106744/0600 účet FKSP hospodaření FKSP

6. IČO

00477095

7. DIČ

CZ00477095, Domov je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: socialni@domovkusov.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): mxyu3yj

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov pro seniory Stachy - Kůsov, Kůsov 1, 384 73 Stachy

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel organizace, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací ___, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy - pro domovy seniorů

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov pro seniory Stachy - Kůsov neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.