image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.

Zařízení za tímto účelem má stanovena a uplatňuje vnitřní pravidla, se kterými jsou seznámeni uživatelé i zaměstnanci.

Možnost svobodně říci, že nejsem s něčím (třeba s průběhem služby) spokojen, je jednoznačným právem každého člověka.

Stejné právo mají tedy i naši uživatelé a pochopitelně ho máme i my samotní.

Uživatelé si ale naše kvalitní služby platí sjednanou úhradou, proto je mohou prostřednictvím stížností a podnětů kontrolovat a domáhat se našeho smluvního závazku.

Samo o sobě bývá slovo „stížnost“ přijímáno většinou v negativním významu.

Pokud ale člověk odhlédne od vlastní předpojatosti, pak se může naučit využívat systém různých stížností, oznámení a podnětů jako užitečný nástroj dobré zpětné vazby, která je důležitá pro zlepšování poskytovaných služeb. Jinými slovy – klient nebo jeho zástupce může svou stížností prokázat organizaci neocenitelnou službu. Na jejím základě si můžeme uvědomit svá vlastní pochybení a příště se jich vyvarovat. Stejně tak se nám mohou díky tomu odkrýt komunikační nejasnosti mezi námi a uživatelem (nebo jeho zástupcem) nebo oblasti střetu zájmů uživatele a organizace.

Řekněte nám, když se Vám něco nelíbí