Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Kůsovské novinky > O nás >>> > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Žádosti o informace můžete podat písemně elektronicky vyplněním formuláře a jeho odesláním elektronickou poštou na naší e-mailovou adresu.

Formulář pro žádosti o informace

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Jak požádat o poskytnutí informací,
lhůty pro jejich vyřízení

 Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
b) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu.

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
a) byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období,
c) by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem.

Povinný subjekt dále neposkytne informace o
a) probíhajícím trestním řízení,
b) rozhodovací činnosti soudů,
c) plnění úkolů zpravodajských služeb,
d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

 Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 Jak podat stížnosti, petici či jiné podání a lhůty
pro jejich vyřízení

 Stížnosti, oznámení a podněty občanů jsou jedním z prostředků umožňujících domáhat se nápravy zjištěných nedostatků ve veřejném i individuálním zájmu.

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným, případně protizákonným jednáním pracoviště či zaměstnance Domova pro seniory Stachy - Kůsov, měl by na tuto skutečnost upozornit.

Domov pro seniory Stachy - Kůsov přijímá stížnosti a jiná podání občanů ve smyslu vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

Příjem podání stížností
a petic přísluší v rámci organizace řediteli, který zajišťuje další postup.

Stížnost lze podat písemně i ústně. Při ústním podání sepíše příslušný zaměstnanec se stěžovatelem záznam, který mu předloží k podpisu. Stěžovatel obdrží kopii záznamu.

Stížnost, zejména ta, která je podána písemně, by měla být, co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Podání se posuzuje podle jeho obsahu a nikoli podle jeho označení stěžovatelem.

Stížnosti a jiná podání lze činit:

ústně:

  • osobně u ředitele Domova pro seniory
  • telefonicky u ředitele Domova pro seniory

 písemně:

  • poštou Domovu pro seniory Stachy – Kůsov, Kůsov 1, 384 73 Stachy
  • e-mail: gal.ladislav@gmail.com

Petice se na rozdíl od stížností podávají pouze písemně, způsobem, který je výše uveden a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

Menu

 

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

 

http://www.domovkusov.cz/zrizovatel

 

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poslední aktualizace

29. dubna 2015

Reklama DPS
Stavby
http://www.domovkusov.cz/aktuality

Chci přijímat aktuální zprávy

http://www.domovkusov.cz/aktuality?action=addSubscriber

Kde nás najdete

Kde nás najdete

REKLAMA

Krátký příběh jednoho kamaráda...

Kůsovská stezka

http://www.domovkusov.cz/kusovska-stezka

Nová huť na Kůsově

Nová huť
Logo_turistik.cz.gif

Rozhledna - Kůsov

Rozhledna
Logo_turistik.cz.gif

Sluneční hodiny Kůsov (JV)

astro.cz

Sluneční hodiny Kůsov (JZ)

astro.cz

STACHY

http://www.stachy.net/

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk

PRACHATICKÝ DENÍK

http://prachaticky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

KLATOVSKÝ DENNÍK

http://klatovsky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

Kvalita života

Národní program přípravy na stárnutí (2008-2012)

BOZP info

BOZP info
bozp_info_logo.gif

Dokumentace BOZP a PO
Dokumentace BOZP a PO.jpg

Bezpečnostní tabulky

RYBAŘENÍ V MAĎARSKU

http://rybarenivmadarsku.wgz.cz/

MRKNI NA MRK

Rybářský server MRK
mrk_ico3.gif

ESET Online Scanner

ESET Online Scaner
ESET_logo_dark.gif

KOHOUTÍ KŘÍŽ

Kohoutí kříž
Kohoutí_kříž.gif

Webhosting

ANTEE Integrated Services

27. 6. Ladislav

Zítra: Lubomír

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1225
b) 02 - U kříže
  
 980
c) 03 - U pergoly
  
 1302
d) 04 - Slavobrána
  
 760

Návštěvnost stránek

377055
2013_01