image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > 02_Ochrana práv osob

02 Ochrana práv osobOchrana práv osob

Zařízení ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidla občanského soužití. Tento standard popisuje oblasti, kde by mohla být práva omezena nebo porušena a stanovuje ke každé oblasti postupy, opatření, jak těmto situacím předcházet.

Základní lidská práva jsou garantována všem občanům bez rozdílu a nemohou být omezena z důvodu pobytu v DPS. Základních lidských práv nemůže být člověk zbaven ani z důvodů dotčení způsobilosti k právním úkonům

Při nástupu do zaměstnání je zaměstnanec seznámen se všemi předpisy, které se týkají jeho činnosti i vztahu k uživatelům služby. Vztah k uživatelům sociálních služeb upravuje především Etický kodex zaměstnance. Při zjištění porušení práv uživatele zaměstnancem je toto porušení řešeno se zaměstnancem osobním pohovorem, podle závažnosti i písemným napomenutím pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k vykonávané práci a snížením popřípadě odebráním osobního příplatku.

Vždy však musí pracovník škody nahradit a omluvit se poškozenému.

Při opakovaném porušení práv uživatelů je se zaměstnancem ukončen pracovní poměr podle platného znění Zákoníku práce. V případě prokázané krádeže či prokázaného úmyslného týrání či ublížení na zdraví uživatele služeb bude pracovník okamžitě propuštěn dle § 53/51 Zákoníku práce.