image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > 09_Personální a organizační zajištění sociální služby

09 Personální a organizační zajištění služby

Spokojený zaměstanec

Hlavním cílem personální politiky DPS je zajištění kvalifikovaného personálu, odpovídajícího požadavkům a potřebám cílové skupiny uživatelů, a současně vytvoření co nejlepších pracovních podmínek pro každého zaměstnance, které jej motivují k co nejkvalitnějším pracovním výkonům.

Struktura a početnost personálu, který zajišťuje nejen sociální služby, ale i technické a administrativní zázemí, odpovídá kapacitě zařízení, která činí 140 lůžek.

Struktura, počet zaměstnanců i jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů služeb a umožňují naplánování sociální služby.

Organizační změny mohou provádět oprávnění řídící zaměstnanci prostřednictvím útvaru personalistiky a s písemným souhlasem ředitele.

Ve standardu jsou dále popsány pracovní povinnosti a nadřízenost či podřízenost ostatních zaměstnanců.

Vnitřní pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců a fyzických osob, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu s poskytovatelem služby, jsou určená pro všechny vedoucí zaměstnance provozních úseků a jejich zástupce, personalistu a sociální pracovnice.

Pozornost je věnována i principům, které organizace uplatňuje v oblasti ochrany práv uživatelů služeb a způsobům naplňování specifických potřeb jednotlivých uživatelů, se kterými má nový zaměstnanec pracovat.