image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > 10_Profesní rozvoj zaměstnanců

10 Profesní rozvoj zaměstnanců

Spokojený zaměstatnec

Organizace má písemně zpracován postup (Vnitřní předpis o platu a odměňování, Organizační řád, Pracovní řád) pro pravidelné hodnocení zaměstnanců. Hlavními aspekty pro hodnocení jsou:

  • Trvalé plnění pracovních úkolů od nadřízených, dodržování léčebných režimů
  • Prezentace DPS na veřejnosti – dobré jméno Domova
  • Individuální přístup k uživatelům, ke kolegům a k majetku Domova
  • Iniciativa k plnění pracovních úkolů a standardů-vzdělávání
  • Dodržování vnitřních předpisů

Pravidelné hodnocení zaměstnanců se provádí v programu IS Cygnus. Hodnocení období je prováděno 2x do roka (k 30. 6. a 31. 12. daného roku).

Hodnocení zaměstnanců provádí jeho přímý nadřízený zaměstnanec (popř. vedoucí dalšího úseku nebo kolega), který provede písemný zápis u každého zaměstnance.

Sebehodnocení zaměstnanců – formou písemného záznamu v PC IS Cygnus 2x ročně provádí samotný zaměstnanec slovní sebehodnocení období.