image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > 11_Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

11 Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

Domov pro seniory Stachy - Kůsov je příspěvková organizace. Informace pro zájemce o poskytovaných službách a jejich časové a místní dostupnosti jsou uveřejněny na www stránkách zařízení, na letácích. Uživatelé jsou s nimi seznámeni rovněž při přijetí do DPS.

Služba je poskytována dle Smlouvy o poskytování služby mezi poskytovatelem a uživatelem v místě a době dle individuální potřeby uživatele.

Domov pro seniory umožňuje uživatelům využívat veškeré zázemí dostupné v areálu i mimo něj.

Dostupnost DPS Stachy - Kůsov je po příjezdové komunikaci Stachy – Zadov. U budovy se nachází parkoviště. Je možno využít i autobusových linek ČSAD. Autobusová zastávka je vzdálena cca 150m od budovy.

DPS Stachy- Kůsov je umístěn v malebném prostředí Šumavy.

Přímá obslužná a léčebně preventivní (zdravotní) péče je poskytována neomezeně po dobu 24 hodin. V DPS je vždy přítomen střední zdravotnický personál, který v případě potřeby poskytuje pomoc nebo přivolá RZP.

V prostorách DPS je ordinace, kde poskytuje své služby v příslušných ordinačních hodinách praktický lékař pro dospělé a psychiatr. Praktický lékař 2x týdně PO, ČT, v případě potřeby kdykoliv. Psychiatr 1x za 14 dnů – ÚT.

V DPS je zajištěno celoročně celodenní stravování podle jednotlivých druhů diet (dieta 3,9,9/4). S dobou výdeje nebo s rozvozem stravy jsou uživatelé seznámeni při nástupu do DPS. Uživatelé se stravují ve společné jídelně. Méně mobilní, imobilní či dočasně indisponováni uživatelé se mohou stravovat na oddělení (v jídelně na oddělení, přímo na pokoji) kam jim je strava donášena ošetřujícím personálem. Jídelní lístek je pravidelně vyvěšen na určených místech v časovém předstihu jednoho týdne.

Od pondělí do soboty je v DPS v provozu prádelna, kde je prováděno praní a drobné opravy ložního a osobního prádla. Každý uživatel má své ošacení označeno štítkem se jménem. Prádlo je rozdělováno na příslušná oddělení, na němž je uživatel ubytován. Prádlo je dováženo prostřednictvím pracovnic přímé obslužné péče. Uživatelé mají možnost donášet si prádlo do prádelny sami.

DPS umožňuje svým uživatelům nepřetržitý přístup do společenských prostor a neomezuje jejich potřeby (TV, rádio, noční četba, vycházky…) pokud se tím nenarušuje soužití s ostatními uživateli.

Návštěvy příbuzných nejsou omezovány. Návštěvám jsou k dispozici společenské místnosti a všechny společné prostory.

Poskytované služby jsou dostupné pro všechny uživatele služby 24 hodin denně bez jakékoliv diskriminace (náboženské vyznání, barva pleti, věk uživatele, muži x ženy)

V prostorách zařízení je umístěna kaple, kterou mohou využívat všichni uživatelé. Jedenkrát týdně se zde koná bohoslužba. Uživatelé mohou využít služeb kněze i na pokojích.

DPS spolupracuje s obcemi, odkud uživatelé do zařízení přišli (gratulace zástupců obcí při životních jubileích, vánocích apod.).

V DPS je možnost využít následujících služeb - kadeřnictví, pedikúra. Kadeřnictví vždy ve čtvrtek, pedikúra je prováděna dle aktuálního rozpisu. Každý uživatel vlastní formulář s fakultativními službami včetně jejich cen, z kterých si mohou rovněž vybrat.

Aktivizační činnost pro uživatele denně zajišťuje personál PZNČ (pracovník základní nepedagogické činnosti) na příslušném středisku. Uživatelé mohou na určeném místě zjistit jaká činnost je naplánována a který zaměstnanec s nimi bude pracovat.

Informace pro zájemce o poskytovaných službách a jejich časové a místní dostupnosti jsou uveřejněny na www stránkách DPS a na info prospektech.

V DPS je umístěna poštovní schránka, ostatní poštovní služby vyřizuje sociální pracovnice.

V přízemí budovy DPS je umístěn bufet, kde je možno nakoupit základní potraviny, cukrovinky, částečně drogistické zboží apod.