image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > 12_Informovanost o poskytované sociální službě

12 Informovanost o poskytované sociální službě

Domov pro seniory Stachy-Kůsov – příspěvková organizace má soubor informací o poskytovaných službách dostupný veřejnosti na svých internetových stránkách www.domovkusov.cz a informační leták, který lze získat v zařízení a na odborech sociálních věcí obecních a městských úřadů v okolí.

O akcích DPS pravidelně informujeme v místním popř. regionálním tisku a na internetových stránkách.

Akce pořádané v Domově pro seniory jsou veřejně přístupné.

Další informace jsou uvedeny v registraci sociálních služeb – identifikátor služeb.

Veřejně přístupný soubor informací:

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel. Jihočeský kraj

IČO: 00477095

Adresa: Domov pro seniory Stachy-Kůsov, Kůsov č. 1, 384073 Stachy

Statutární zástupce: Ladislav Gál

Kapacita zařízení: 140 lůžek

Poskytované služby:

  • ubytování: 1-3 lůžkové pokoje, denní sazby za ubytování, stravu od 330,- Kč
  • stravování: racionální, diabetická, žaludeční a žlučníková dieta 5x denně
  • zdravotní a obslužná péče: 24 hodin denně zajišťuje zdravotnický personál a pracovníci přímé obslužné péče. Ordinace praktického lékaře 2x
  • týdně (PO odpoledne, ČT dopoledne), v případě potřeby kdykoliv. Ordinace psychiatra 1x za 14 dnů. Odborná vyšetření jsou prováděna ve
  • Vimperku nebo v nemocnici v Prachaticích, ve Strakonicích.
  • rehabilitace: skupinové cvičení, nácvik chůze, individuální péče,   
  • denní aktivity: ergoterapie – šití, vyšívání, pletení, práce s přírodními materiály, výroba keramiky (vlastní pec), muzikoterapie, vycházky do
  • okolí, tematické zájezdy, sledování TV, videa, čtení knih, koncerty, táborák, katolická bohoslužba, rehabilitačně-rekreační pobyty pro aktivizaci.

Nabídka aktivit je plánovaná na týden v plánech aktivizační činnosti.

Domov pro seniory Stachy – Kůsov má zpracovány informace o zařízení grafickou formou (prospekt, informační bulletin, internetové stránky), které jsou přizpůsobeny veřejnosti a zájemci o službu.