image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > 13_Prostředí a podmínky

13 Prostředí a podmínky

Domov pro seniory Stachy – Kůsov je pobytovým zařízením s celoročním provozem a vytváří slušné a důstojné prostředí pro uživatele.

Snahou vedení a všech zaměstnanců je, aby celkové prostředí odpovídalo svým charakterem individuálním potřebám uživatelů.

Okruh osob, kterým je služba určena

  • seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí (kteří nevyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči), poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.
  • osobám s chronickým onemocněním v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebám této cílové skupiny, vytváření podmínek pro sociální oporu, dosažení co největší soběstačnosti,
  • osobám s kombinovaným postižením za účelem uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb, zlepšování soběstačnosti, zajištění sociální opory, zajištění individuality,

kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kteří zpravidlaměli poslední bydliště na územíJihočeského kraje.

Dolní věková hranice je 50 let věku.

V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel Domova rozhodnout o poskytování služby osobě mladší.

Každý uživatel sociální služby může samostatně nebo s pomocí využívat všechny pomůcky a prostředky, které potřebuje k naplnění svého osobního cíle.

Prostředí musí být důstojné a musí splňovat hygienické podmínky.

Podmínky a prostředí

Snahou zaměstnanců DPS je, aby prostory byly čisté, útulné a upravené. Úklid zajišťují zaměstnanci Domova, kteří pracují dle provozního řádu zdravotnického a ošetřovatelského provozu schváleného krajskou hygienickou stanicí.

DPS odpovídá svým charakterem životnímu stylu uživatelů, kteří v něm žijí. Je bezbariérové, prostory jsou osvětleny denním světlem, jednotlivá podlaží jsou propojena výtahem.

Zaměstnanci napomáhají k udržení soukromí jednotlivých klientů a to i na místech jako jsou společné koupelny, pokoje – využití přenosných (na pokojích trvalých) zástěn.  Jsou vytvořeny podmínky pro pobyt manželských dvojic.

Na pokojích je zavedeno signalizační zařízení pro přivolání ošetřujícího personálu.