Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Kůsovské novinky > Dokumenty >>> > Standardy >>> > 15_Zvyšování kvality sociální služby

15_Zvyšování kvality sociální služby

Domov pro seniory Stachy – Kůsov dbá o to, aby se kvalita poskytovaných služeb neustále zvyšovala. Kvalitu služeb hodnotí jak uživatelé, tak i zaměstnanci.

Ke zjišťování kvality služeb slouží kontrolní mechanismus. Kontroly jsou prováděné na všech pracovních úsecích a týkají se vedení agendy, zařízení a poskytování služeb. Zjištěné nedostatky slouží jako zpětná vazba ke zlepšení kvality poskytování sociálních služeb.

1. Domov pro seniory Stachy – Kůsov má zpracovány vnitřní „ Standardy kvality sociálních služeb“. Východiskem tohoto materiálu jsou „ Standardy kvality sociálních služeb – MPSV 2003 – ISBN 80 – 86552 – 66 – 7“.

2. Cílem vnitřního materiálu „ Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb“ je konkretizace a zpřesnění jednotlivých standardů za účelem poskytování kvalitních sociálních služeb v DPS Stachy – Kůsov.

3. Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb jsou materiálem závazným pro všechny zaměstnance DPS Stachy – Kůsov.

4. DPS Stachy – Kůsov průběžně sleduje a vyhodnocuje, zda jím poskytované sociální služby jsou v souladu s kvalitou a zda odpovídají potřebám a požadavkům jednotlivých uživatelů.

 

K tomu se využívají tyto zdroje:

Zdroje zpětné vazby interní:

a) spokojenost či nespokojenost uživatelů – přímé rozhovory s uživateli
b) vyhodnocování četnosti a obsahu stížností
c) poznatky a připomínky personálu
d) vyhodnocování aplikace získaných znalostí a dovedností personálu DPS Stachy – Kůsov do běžné praxe při poskytování služeb.
e) vnitřní kontrola
f) průzkumy, vyhodnocování dokumentace projektů, vyhodnocování individuálních plánů, vnitřní audit
g) spokojenost či nespokojenost opatrovníků uživatelů a rodinných příslušníků uživatelů.
e) sebehodnocení (audit sebehodnocení)

Zdroje zpětné vazby externí:

1) kontrolní činnost zřizovatelem
2) inspekce kvality sociálních služeb
3) poznatky a připomínky návštěvníků, praktikantů,…
4) ohlasy veřejnosti z komunity obce

Hodnocení naplňování veřejného závazku
Vážený respondente, prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na hodnocení veřejného závazku (informací pro veřejnost) domova pro seniory Stachy - Kůsov.

Vyhodnocené dotazníky budou sloužit pro tvorbu srozumitelných a dostupných informací pro veřejnost a případné zájemce o sociální službu.
Vyplnění dotazníku je anonymní.
Přečtěte si uvedené texty a následně odpovídejte na otázky.

Děkujeme za spolupráci!


Spokojenost zaměstnanců 2014 - výsledky dotazníkového šetření


Spokojenost zaměstnanců 2013 - výsledky dotazníkového šetření

 Dotazník pro příbuzné uživatelů DPS Stachy - Kůsov

 

Vážení příbuzní, cílem našeho dotazníku je zjistit kvalitu poskytovaných služeb, komunikace s personálem a celého chodu Domova pro seniory (dále jen DPS) z  pohledu rodinných příslušníků našich uživatelů.

Získané informace jsou zcela anonymní a budou použity pouze pro potřeby vedení DPS Stachy - Kůsov. Na otázky odpovídejte prosím pravdivě, tak jak to sami cítíte. Nebojte se kritiky. Vaše podněty a připomínky na případné nedostatky, budou pro nás důvodem k zamyšlení a realizaci, jak zpříjemnit a zlepšit kvalitu života Vašich nejbližších, tedy i našich uživatelů.

                                                                                  ředitel DPS Stachy - Kůsov
                                                                                  Gál Ladislav

 

1)    Jak často navštěvujete své blízké?

a)    1x týdně

b)    1x  měsíčně

c)    občas

d)    …………….

2)    Jak se při návštěvě cítíte?

a)    velmi dobře

b)    dobře

c)    špatně

d)    velmi špatně

3)    Máte zájem o více informací o chodu DPS?

a)    ano

b)    ne

4)    Měli byste zájem zúčastnit se akcí pořádaných v DPS?

a)    ano

b)    ne

5)    Pokud ano, v jakém čase?

a)    kdykoli

b)    v pátek odpoledne

c)    v sobotu dopoledne

d)    v sobotu odpoledne

6)    Máte dostatečné informace o poskytovaných službách v DPS?

a)    ano

b)    ne

7)    Postrádáte Vy nebo Vaši příbuzní jiné služby v DPS?

…………………………………………………………………………………………

8)    Měli byste zájem o častější osobní kontakt se sociálními pracovnicemi?

a)    ano

b)    ne

9) Měli byste při návštěvě zájem o možnost ubytování v domově?

c)    ano

d)    ne

10) Co byste v DPS změnili či zlepšili?

……………………………………………………………………………………………………

11) Myslíte si, že jsou v našem Domově dostatečně uspokojovány potřeby klientů?

a)    ano, zcela

b)    ano, částečně

c)    spíše ne

d)    vůbec ne

      12) Jsou Vaší blízcí v DPS spokojeni?

                   a) ano

                   b) spíše ano

                   c) spíše ne

                  d) ne

13) Pokud ne, proč?

…………………………………………………………………………………………………………..

     14) V případě, že nejste spokojeni s jakoukoliv péčí, řešíte tento problém s někým?

a)            ano, s konkrétní osobou

b)   ano, se sociální pracovnicí

c)                    ano, s panem ředitelem

d)    ano, se staniční sestrou

e)    ano, s vrchní sestrou

f)     ne

15) Pokud ne, proč?

..................................................................................................................................

16) Respektuje personál soukromí klientů v době Vaší návštěvy?

a) ano, vždy

b) obvykle ano

c) většinou ne

d) vůbec ne

      17) Setkali jste se někdy s nešetrným či ponižujícím zacházením s klienty?

a) ano

b) ne

18) Pokud chcete jít s klientem ven na procházku, připraví Vám klienta personál ochotně?

a) ano, kdykoliv

b) ne, nemáme možnost

pokud ne, napište stručně proč

………………………………………………………………………………………………

 

Vyplněný tiskopis, prosíme, vhoďte do „Schránky důvěry“  -  u kanceláře vedení domova nebo na jednotlivých odděleních:

 Děkujeme za Váš čas a spolupráci

vedení Domova

 

 

 

Úvodní strana

Slovem i obrazem

Jak požádat o slžbu

Kůsovské novinkyKůsovské novinky

Aktualty

Diskuze

Inzerce

Fotoalbum old

Fotoalbum Rajčenet

Chcete li nás podpořit

Kůsovská stezka

Menu

Kůsovské novinky

http://www.domovkusov.cz/kusovske-novinky

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

Inzerce

http://www.domovkusov.cz/inzerce

Diskuze

http://www.domovkusov.cz/diskuze

Fotogalerie domovkusov - Rajčenet

http://www.domovkusov.cz/rajcenet

Fotogalerie - OLD

http://www.domovkusov.cz/fotogalerie

Informační bulletin DPS

Informační bulletin DPS
http://www.domovkusov.cz/dokumenty-formulare-letacek

JIHOČESKÝ KRAJ

http://www.domovkusov.cz/zrizovatel

Informace

Úřední deska

! ! ! ! - NEPŘEHLÉDNI - ! ! ! !

Nový občanský zákoník - účinný od 1.1.2014

NOZ - bezplatná poradna

Dokumenty Vlády České republiky

Knihovna připravované legislativy (KPL)

Deník veřejné správy

Zákony pro lidi

Kupní síla

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Parlament ČR - Ústavní soud

Sbírka zákonů

Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Sněmovní tisky

Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Přijaté zákony

Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Integrovaný portál MPSV

Příručka pro personální a platovou agendu

APSS ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

SOCIÁLNÍ REFORMA

Sociální reforma

PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012

Příspěvek na péči od 1 ledna 2012

Formuláře pro dávky státní sociální podpory

DŮCHODOVÁ REFORMA

Důchodová reforma

Užitečné příručky

Rádce pacienta

Sociální poradce

Prirucka_OZP_2015.pdf

Formuláře MPSV

Dietologie - dietní systém

Kalkulačky

První pomoc

Interaktivní příručka první pomoci

Stravování

1000 receptů pro veřejné stravování

Potravinová alergie

Potravinářská komora - Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011

Uvádění informace o přítomnosti alergenů v pokrmech (MPSV)
Dokument

Zaměstnanost

Zaměstnanost

Národní soustava povolání

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Katalog pracovních míst

JOB-TIP Analýza individuálního potenciálu (AIP)

Psychotesty

Databáze dalšího profesního vzdělávání (DAT CZ)

Kalkulačka srážek ze mzdy

www.vyplata.cz

Noviny Prace a sociální politika ke stažení

Noviny Práce a sociální politika ke stažení

NÁSTAVBA PAVILONU „C“ A PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO LŮŽKOVÉHO VÝTAHU

Dne 6. 8. 2008 byla udělená dotace z finančního mechanismu EHP/NORSKO.

www.eeagrants.org
http://www.eeagrants.org/projects/viewprojects.php?id=154301

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poskytovatelé internetových služeb

Google

Centrum

Atlas

Seznam

Internetová rádia

ČR 1 - Radiožurnál (64kbps)

Internetové TV

ČESKÁ TELEVIZE

ČT 24

STREAM TV

Vyhledávače a další odkazy

Kupní síla

ikatastr

Nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížení do katastru - cirkevní restituce

Nahlížení do katastru - cirkevní restituce - informace z katastrálního území

Kontaminovaná místa - skvělá mapa ČR

Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík

Datové schránky (seznam a vstup)

Plánovač cest

Poštovní směrovací čísla

Telefonní seznam

Místní autobusové spoje

ARES

Jednotky

Převody fyzikálních jednotek

www.1188.cz

České stavební standardy

Stavební On Line

Czech POINT - stránky České pošty

Stavební firmy z Jihočeského kraje

BOZP Online

Dopravní informace

Mapy

AV prezentace MF ČR

VOLBYhned.cz

CINESTAR - program kina

Jak na počítač

mp3ky.net

Český statistický úřad

Pojišťovna - FM Partner

sms zdarma

Rychlost Vašeho připojení dsl.cz

Rychlost Vašeho připojení rychlost.cz

Rychlost Vašeho připojení speedmeter.cz

Rychlost Vašeho připojení vsevjednom.cz

Rychlost Vašeho připojení adsl.cz

DNES v číslech

Polohy lodí on-line

Polohy letadel on-line

Staré časy - bádání

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

Ztracená Vltava

Krajem soutoku Vltavy - Dvořák

Depositum

Státní oblastní archiv v Třeboni

15. 10. Tereza

Zítra: Havel

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1113
b) 02 - U kříže
  
 711
c) 03 - U pergoly
  
 1088
d) 04 - Slavobrána
  
 551

Návštěvnost stránek

362734
2013_01