Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …
Drobečková navigace

Kůsovské novinky > Dokumenty >>> > 15_Zvyšování kvality sociální služby

15_Zvyšování kvality sociální služby

Domov pro seniory Stachy – Kůsov dbá o to, aby se kvalita poskytovaných služeb neustále zvyšovala. Kvalitu služeb hodnotí jak uživatelé, tak i zaměstnanci.

Ke zjišťování kvality služeb slouží kontrolní mechanismus. Kontroly jsou prováděné na všech pracovních úsecích a týkají se vedení agendy, zařízení a poskytování služeb. Zjištěné nedostatky slouží jako zpětná vazba ke zlepšení kvality poskytování sociálních služeb.

1. Domov pro seniory Stachy – Kůsov má zpracovány vnitřní „ Standardy kvality sociálních služeb“. Východiskem tohoto materiálu jsou „ Standardy kvality sociálních služeb – MPSV 2003 – ISBN 80 – 86552 – 66 – 7“.

2. Cílem vnitřního materiálu „ Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb“ je konkretizace a zpřesnění jednotlivých standardů za účelem poskytování kvalitních sociálních služeb v DPS Stachy – Kůsov.

3. Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb jsou materiálem závazným pro všechny zaměstnance DPS Stachy – Kůsov.

4. DPS Stachy – Kůsov průběžně sleduje a vyhodnocuje, zda jím poskytované sociální služby jsou v souladu s kvalitou a zda odpovídají potřebám a požadavkům jednotlivých uživatelů.

 

K tomu se využívají tyto zdroje:

Zdroje zpětné vazby interní:

a) spokojenost či nespokojenost uživatelů – přímé rozhovory s uživateli
b) vyhodnocování četnosti a obsahu stížností
c) poznatky a připomínky personálu
d) vyhodnocování aplikace získaných znalostí a dovedností personálu DPS Stachy – Kůsov do běžné praxe při poskytování služeb.
e) vnitřní kontrola
f) průzkumy, vyhodnocování dokumentace projektů, vyhodnocování individuálních plánů, vnitřní audit
g) spokojenost či nespokojenost opatrovníků uživatelů a rodinných příslušníků uživatelů.
e) sebehodnocení (audit sebehodnocení)

Zdroje zpětné vazby externí:

1) kontrolní činnost zřizovatelem
2) inspekce kvality sociálních služeb
3) poznatky a připomínky návštěvníků, praktikantů,…
4) ohlasy veřejnosti z komunity obce

Hodnocení naplňování veřejného závazku
Vážený respondente, prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na hodnocení veřejného závazku (informací pro veřejnost) domova pro seniory Stachy - Kůsov.

Vyhodnocené dotazníky budou sloužit pro tvorbu srozumitelných a dostupných informací pro veřejnost a případné zájemce o sociální službu.
Vyplnění dotazníku je anonymní.
Přečtěte si uvedené texty a následně odpovídejte na otázky.

Děkujeme za spolupráci!


Spokojenost zaměstnanců 2014 - výsledky dotazníkového šetření


Spokojenost zaměstnanců 2013 - výsledky dotazníkového šetření

 Dotazník pro příbuzné uživatelů DPS Stachy - Kůsov

 

Vážení příbuzní, cílem našeho dotazníku je zjistit kvalitu poskytovaných služeb, komunikace s personálem a celého chodu Domova pro seniory (dále jen DPS) z  pohledu rodinných příslušníků našich uživatelů.

Získané informace jsou zcela anonymní a budou použity pouze pro potřeby vedení DPS Stachy - Kůsov. Na otázky odpovídejte prosím pravdivě, tak jak to sami cítíte. Nebojte se kritiky. Vaše podněty a připomínky na případné nedostatky, budou pro nás důvodem k zamyšlení a realizaci, jak zpříjemnit a zlepšit kvalitu života Vašich nejbližších, tedy i našich uživatelů.

                                                                                  ředitel DPS Stachy - Kůsov
                                                                                  Gál Ladislav

 

1)    Jak často navštěvujete své blízké?

a)    1x týdně

b)    1x  měsíčně

c)    občas

d)    …………….

2)    Jak se při návštěvě cítíte?

a)    velmi dobře

b)    dobře

c)    špatně

d)    velmi špatně

3)    Máte zájem o více informací o chodu DPS?

a)    ano

b)    ne

4)    Měli byste zájem zúčastnit se akcí pořádaných v DPS?

a)    ano

b)    ne

5)    Pokud ano, v jakém čase?

a)    kdykoli

b)    v pátek odpoledne

c)    v sobotu dopoledne

d)    v sobotu odpoledne

6)    Máte dostatečné informace o poskytovaných službách v DPS?

a)    ano

b)    ne

7)    Postrádáte Vy nebo Vaši příbuzní jiné služby v DPS?

…………………………………………………………………………………………

8)    Měli byste zájem o častější osobní kontakt se sociálními pracovnicemi?

a)    ano

b)    ne

9) Měli byste při návštěvě zájem o možnost ubytování v domově?

c)    ano

d)    ne

10) Co byste v DPS změnili či zlepšili?

……………………………………………………………………………………………………

11) Myslíte si, že jsou v našem Domově dostatečně uspokojovány potřeby klientů?

a)    ano, zcela

b)    ano, částečně

c)    spíše ne

d)    vůbec ne

      12) Jsou Vaší blízcí v DPS spokojeni?

                   a) ano

                   b) spíše ano

                   c) spíše ne

                  d) ne

13) Pokud ne, proč?

…………………………………………………………………………………………………………..

     14) V případě, že nejste spokojeni s jakoukoliv péčí, řešíte tento problém s někým?

a)            ano, s konkrétní osobou

b)   ano, se sociální pracovnicí

c)                    ano, s panem ředitelem

d)    ano, se staniční sestrou

e)    ano, s vrchní sestrou

f)     ne

15) Pokud ne, proč?

..................................................................................................................................

16) Respektuje personál soukromí klientů v době Vaší návštěvy?

a) ano, vždy

b) obvykle ano

c) většinou ne

d) vůbec ne

      17) Setkali jste se někdy s nešetrným či ponižujícím zacházením s klienty?

a) ano

b) ne

18) Pokud chcete jít s klientem ven na procházku, připraví Vám klienta personál ochotně?

a) ano, kdykoliv

b) ne, nemáme možnost

pokud ne, napište stručně proč

………………………………………………………………………………………………

 

Vyplněný tiskopis, prosíme, vhoďte do „Schránky důvěry“  -  u kanceláře vedení domova nebo na jednotlivých odděleních:

 Děkujeme za Váš čas a spolupráci

vedení Domova

 

 

 

Menu

Koronavirus Sledujte Videa a informace o prevenci

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

 

http://www.domovkusov.cz/zrizovatelČinnost organizace Domov pro seniory Stachy-Kůsov je pravidelně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poslední aktualizace

26. 7. 2021

„Většina lidí ve skutečnosti nechce svobodu, protože svoboda zahrnuje odpovědnost a většina lidí se bojí odpovědnosti.“  Sigmund Freud

http://www.domovkusov.cz/aktuality

Chci přijímat aktuální zprávy

http://www.domovkusov.cz/aktuality?action=addSubscriber

Kde nás najdete

Kde nás najdete

REKLAMA

Krátký příběh jednoho kamaráda...

Kůsovská stezka

http://www.domovkusov.cz/kusovska-stezka

Pravda a lež

Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne potkala lež s pravdou.

-Dobrý den. Řekla lež.

-Dobrý den. Odpověděla pravda.

-Nádherný den. Řekla lež.

A tak se pravda rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo.
-Nádherný den. Řekla tedy pravda.

-Ještě krásnější je to jezero. Řekla lež.

Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak a souhlasila.

Běžela lež k vodě a řekla…

-Ta voda je ještě krásnější. Plavme.

Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu byla nádherná a důvěřovala lži.

Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly.

Po chvíli vyšla lež, oblékla se do šatů pravdy a odešla.

Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet bez oblečení a všichni se jí děsili, když ji uviděli.

A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.

Jean-Léon Gerôme, 1896

Nová huť na Kůsově

Nová huť
Logo_turistik.cz.gif

Rozhledna - Kůsov

Rozhledna
Logo_turistik.cz.gif

Sluneční hodiny Kůsov (JV)

astro.cz

Sluneční hodiny Kůsov (JZ)

astro.cz

STACHY

http://www.stachy.net/

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk

PRACHATICKÝ DENÍK

http://prachaticky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

KLATOVSKÝ DENNÍK

http://klatovsky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

Kvalita života

Národní program přípravy na stárnutí (2008-2012)

BOZP info

BOZP info
bozp_info_logo.gif

Dokumentace BOZP a PO
Dokumentace BOZP a PO.jpg

Bezpečnostní tabulky

RYBAŘENÍ V MAĎARSKU

http://rybarenivmadarsku.wgz.cz/

MRKNI NA MRK

Rybářský server MRK
mrk_ico3.gif

ESET Online Scanner

ESET Online Scaner
ESET_logo_dark.gif

KOHOUTÍ KŘÍŽ

Kohoutí kříž
Kohoutí_kříž.gif

Webhosting

ANTEE Integrated Services

2. 4. Erika

Zítra: Richard

Kůsovské novinky

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1921
b) 02 - U kříže
  
 2226
c) 03 - U pergoly
  
 2074
d) 04 - Slavobrána
  
 1450

Návštěvnost stránek

452248
2013