image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Volnočasové aktivity

 aktivity

Dávat, dávat a zase
dávat - to je můj život
                            Nápis z kašny

vzorový plán

Do našeho DPS přicházejí lidé, kteří ještě nemají zájem složit ruce v klín. Zde je pro ně připravena tzv. denní místnost, kde si mohou zkrátit  "dlouhou chvíli" různými ručními pracemi - pletením, šitím, vystřihováním, lepením, modelováním z keramické hlíny. Hotové výrobky je možno vypálit v peci.

Veškerá tato činnost je prováděna pod vedeném dvou kvalifikovaných pracovnic, které obyvatelům s výrobky poradí eventuelně pomohou.

Návštěvy i zaměstnanci DPS si rádi kupují výrobky, které jsou důkazem šikovnosti a píle našich dědečků a babiček.

Někteří uživatelé chodí dobrovolně pomáhat do kuchyně při škrábání brambor, čištění zeleniny úklidu jídelny či jiných pracovních činnostech. Zkrátka, kdo má zájem přiloží ruku k dílu, jeho pomoc je vždy vítána.

V průběhu roku jsou uživatelům nabízeny různé kulturně - společenské akce: - rekračně rehabilitační pobyt v Sezamově u Domažlic

  • výlety do blízkého a vzdálenějšího okolí (pěšky, autobusem nebo mikrobusem DPS)
  • na pozvání přicházejí zahrát děti z okolních škol a hudebních soubory

Méme i "svého" harmonikáře, který navštěvuje obyvatele DPS několikrát do roka a každému zahraje tu jeho. Na Mikulášské nebo u táboráku je s harmonikou příjemně.
Obyvatelé si mohou vybrat z videotéky filmy dle svého přání. V létě se ke společné zábavě využívá zahrada a altánek.

Jedenkrát za měsíc pořádají zaměstnanci DPS pro obyvatele malou oslavu jejich narozenin. Při kávě a zákusku si povídáme a jejich mládí, rodině, dětech, radostech i starostech jejich života.

Kulatá jubilea vyhlašujeme domácím rozhlasem a oslavenec obdrží malou pozornost.

V kapli DPS se jedenkrát týdně, vždy ve středu koná církevní obřad - katolická mše, kterou jezdí sloužit pan farář ze Stach.