image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Různé >>> > ZDRAVOTNICKÁ REFORMA

ZDRAVOTNICKÁ REFORMA


Podrobné informace na stránkách MZČR:

http://zdravotnickareforma.cz/

Desatero ligy lidských práv:

Desatero změn v právech pacientů

Férová nemocnice (praktické rady pro pacienty):

http://www.ferovanemocnice.cz/

Zdravotnická reforma „pro laiky“Získáváme např. automaticky nárok na výběr nemocnice, kde se budeme léčit. Nebo na bezplatnou konzultaci zdravotního stavu s jiným lékařem. Pokud nemocnice nebo lékař naše nová práva poruší, může dostat pokutu až 1 000 000 Kč! Co všechno se od 1. dubna mění pro marody, lékaře a nemocnice?

Co čeká pacienty?

■ Vyberte si nemocnici

Pacient si může vybrat lékaře či špitál, kde se bude léčit. Spádovost neexistuje. Když se bude chtít pacient z Brna léčit např. v největší české nemocnici v pražském Motole, nic mu nebrání. Špitál může pacienta odmítnout jen z kapacitních důvodů.

■ Druhý názor

Máte vážné onemocnění a chcete požádat o názor ještě jednoho lékaře? Žádný problém. Vás doktor má navíc povinnost předat kolegovi potřebnou dokumentaci.

■ Kolik zaplatím?

Máte pokaždé v ordinaci obavy, kolik po ošetření budete muset vytáhnout z peněženky peněz? Už nemusíte. Lékař vás musí předem seznámit s veškerými náklady na léčbu, které vám neuhradí zdravotní pojišťovna. V čekárně či ordinaci musí být zároveň vyvěšen ceník a seznam výkonů, k nimž je potřeba váš písemný souhlas.

■ Do ordinace s manželem

Máte možnost, aby průběhu vyšetření byl přítomný vám blízký člověk.

■ Vodicí pes v nemocnici

Pacienti mohou mít v nemocnici asistenty – nevidomí lidé svého vodicího psa, neslyšící tlumočníka.

■ Právo na kněze

Nemocní mají v nemocnici právo na návštěvu duchovních.

■ Nic neříkejte

Chcete, aby se nikdo nedozvěděl o vaší nemoci? Lékaři můžete zakázat sdělovat informace o zdravotním stavu. Zároveň i pacient si může říct, zda chce být o své nemoci informován.

■ Přání je zákonem

Nepřejete si, aby vás v případě, že upadnete do bezvědomí, lékař křísil? Můžete sepsat své přání pro případ, že budete ve stavu, kdy o sobě nebudete moci rozhodovat. Přání se stane součástí zdravotnické dokumentace a může být kdykoliv změněno, platit ale bude jen pět let. Lékař však nesmí vyhovět v případě, že by se jednalo o eutanazii.

■ Do nemocnice s dítětem

Rodiče mají právo, aby byli při léčbě ve zdravotnickém zařízení spolu s dětmi. Nemocnice už je nemůže odmítnout.

■ Musíte se léčit!

Nové zákony ukládají pacientovi i povinnost! A to dodržovat léčebný režim stanovený lékařem. Pokud ho bude porušovat, může jej lékař dokonce odmítnout dál ošetřovat.

■ Očkování proti rakovině

Očkování proti rakovině děložního čípku uhradí dívkám od 13 do 14 let pojišťovny.

■ Umělé oplodnění čtyřikrát

Zdravotní pojišťovna uhradí čtyři cykly, když v prvních dvou se zavede jedno embryo. Žena může podstoupit umělé oplodnění do 49 let.

■ Dárkyně a dárci

Darovat vajíčko mohou ženy od 18 do 35 let, muži sperma od 18 do 40 let.

■ Sterilizace a kastrace

Ženy mohou podstoupit dobrovolnou sterilizaci od 21 let. Ze zdravotních důvodů po písemném souhlasu od 18 let, mladší se souhlasem rodičů, odborné komise a soudu. Léčebnou kastraci lze provést po dovršení 25 let pacientovi, který v minulosti spáchal násilný sexuálně motivovaný trestný čin. Pokud je v ochranném léčení, tak jen se souhlasem soudu.

 

Povinnosti pro lékaře

■ Doktor musí vysvětlovat

Lékař musí pacientovi popsat jeho zdravotní stav, jaká vyšetření ho čekají a probrat s ním i navrhovanou léčbu. Nemocný musí mít možnost klást lékaři otázky tak, aby všemu porozuměl.

■ Máte nárok i na nejdražší léčbu

Lékař musí pacientovi navrhnout všechny možné metody léčby, i ty nejdražší.

■ S antibiotiky se šetří

Lékaři nesmějí předepisovat antibiotika na onemocnění, při kterých je pacient nepotřebuje. Zákon tak chrání nemocné před možným vznikem odolnosti původců nemocí k těmto lékům.

■ Ano pro svěrací kazajky

V nemocnicích se i nadále mohou v určitých případech používat svěrací kazajky, síťová lůžka a uklidňující léky.

■ Souhlas rodičů

V případě závažných onemocnění musejí dát s léčbou dítěte souhlas oba rodiče, týká se např. amputace, transplantace apod. Při očkování stačí podle ministerstva zdravotnictví souhlas jen jednoho zákonného zástupce.

 

Úkoly pro špitály

■ Záchranka do 20 minut

Záchranka musí nově dojet k pacientovi do 20 minut, čas dojetí se navýšil o 5 minut.

■ Milionový postih

Když nemocnice či lékař nedodrží novinky uvedené v zákonech, dostane přísnou pokutu. Její výše může být až 1 000 000 korun.

■ Odkladiště dětí

Dětské domovy by již neměly být odkladištěm dětí, o které se rodiče nechtějí starat. Rodiče dětí budou muset platit příspěvky. Placení by mělo urychlit návrat dětí do rodin nebo nebránění odchodu dětí do náhradních rodin.

■ Jak je nemocnice kvalitní?

Nemocnice budou muset nově sledovat kvalitu péče a dodržování bezpečnosti. Koncem roku vzniknou první žebříčky kvality.

 

Zdroj: www.ahaonline.cz