Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Kůsovské novinky > O nás >>> > Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím >>>

Není možné dlouho žít
a přitom nebýt starý ...     

Povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů...

Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb. § 18

Organizační řád

Elektronická podatelna


1.
Název
Domov pro seniory Stachy - Kůsov

2. Důvod a způsob založení
Organizace je zřízena Jihočeským krajem na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Zřizovací listinu organizace schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením
č.52/2003/ZK dne 18. 3. 2003 s účinností od 1. 1. 2003.
Organizace je zřízena jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek správní subjektivitou.
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.


3.
Organizační struktura
viz O nás - Vnitřní pravidla OŘ
„Organizační řád“.


4.
Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresy jsou shodné s adresami pro osobní návštěvu:

Domov pro Seniory Stachy - Kůsov, Kůsov 1, 374 73 Stachy
Osobní návštěvy je možné uskutečnit v pracovní dny v době 7.30 – 14.30 hod., případně po dohodě.
Telefonní spojení:

Ředitel

Telefon
(spojovatelka)

Mobil

Ústředna
(GSM)

Fax

Gál Ladislav

388 428 213

602 115 125

606 617 053

388 428 040

Adresy internetových stránek a elektronického spojení:

Organizace

Webové stánky

E - mail

Domov pro seniory Stachy - Kůsov

www.domovkusov.cz

gal.ladislav@gmail.com

Identifikátor datové schránky (ID):                              
mxyu3yj


5.
Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu/
kód banky

Název
účtu

Druh plateb

136106744/0600

běžný
účet

úhrady nájmů a základních služeb, příspěvky na péči uživatelům, přímé platby úhrad za pobyt a stravu, platby od zdravotních pojišťoven,
dotace a příspěvky na provoz, přeplatky z úhrad dodavatelům, plnění za pojistné události, úhrady za prodej majetku, úhrady pohledávek, úhrady za stravné, případně telefonní hovory cizích osob, atd.…

182-136106744/0600

depozitní účet

úhrady důchodů klientů hromadným seznamem, soukromé platby klientům

107-136106744/0600

účet FKSP

hospodaření FKSP6.
Identifikační číslo (IČ)
Identifikační číslo Domova pro seniory Stachy - Kůsov je: 004770957.
Daňové identifikační číslo (DIČ)
Daňové identifikační číslo Domova pro seniory Stachy – Kůsov je: CZ00477095. 


8.
Dokumenty


9.
Žádosti o informace
Žádosti o informace můžete podat písemně na adresu:

Domov pro seniory Stachy - kůsov
Kůsov 1, 384 73 Stachy
případně osobně v době 7.30 – 14.30 hod. na stejné adrese, pavilon C přízemí, č. dveří 094
Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


10.
Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podávat osobně nebo písemně na adresu organizace.


11.
Opravné prostředky
Opravný prostředek proti rozhodnutí organizace (odmítnutí zájemce o sociální službu, odpověď na stížnost apod.) lze podat písemně na adresu zřizovatele:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Lhůta není stanovena.


12.
Formuláře
Žádosti o poskytnutí sociální služby – viz Služby – Jak požádat o službu – Dokumenty, formuláře, letáček.


13.
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací lze nalézt na:

www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-259637.aspx, nebo
portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place


14.
Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace na stránkách Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím níže uvedeného odkazu:
www.mvcr.cz


15.
Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací:

Úkon / Kč
1. Pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně *1) / 1,50
2. Pořízení listiny A4 barevně, jednostranně *1) / 4,00
3. Pořízení technického nosiče dat (1 ks)
a) CD-ROM / 10,50
b) disketa / 7,50
4. Náklady na poštovní služby při odesílání 50 a více listů
a) obyčejná zásilka / 18,00
b) doporučená zásilka / 24,00
5. Hodinová sazba na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací / 300,00


16.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. §18 v oblasti poskytování informací
viz O nás – Zveřejnění informací……
- Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. § 18


17.
Výhradní licence poskytnuté podle §14a odst. 4
Vzory licenčních smluv: nejsou.

Výhradní licence: nebyly dosud poskytnuty.


18.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle §16a odst. 7
Usnesení nadřízeného orgánu nebylo přijato


19.
Elektronická adresa podatelny
http://www.domovkusov.cz

 

 

Menu

Koronavirus Sledujte Videa a informace o prevenci

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

 

http://www.domovkusov.cz/zrizovatelČinnost organizace Domov pro seniory Stachy-Kůsov je pravidelně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poslední aktualizace

29. dubna 2015

Reklama DPS
Stavby
http://www.domovkusov.cz/aktuality

Chci přijímat aktuální zprávy

http://www.domovkusov.cz/aktuality?action=addSubscriber

Kde nás najdete

Kde nás najdete

REKLAMA

Krátký příběh jednoho kamaráda...

Kůsovská stezka

http://www.domovkusov.cz/kusovska-stezka

Pravda a lež

Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne potkala lež s pravdou.

-Dobrý den. Řekla lež.

-Dobrý den. Odpověděla pravda.

-Nádherný den. Řekla lež.

A tak se pravda rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo.
-Nádherný den. Řekla tedy pravda.

-Ještě krásnější je to jezero. Řekla lež.

Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak a souhlasila.

Běžela lež k vodě a řekla…

-Ta voda je ještě krásnější. Plavme.

Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu byla nádherná a důvěřovala lži.

Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly.

Po chvíli vyšla lež, oblékla se do šatů pravdy a odešla.

Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet bez oblečení a všichni se jí děsili, když ji uviděli.

A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.

Jean-Léon Gerôme, 1896

Nová huť na Kůsově

Nová huť
Logo_turistik.cz.gif

Rozhledna - Kůsov

Rozhledna
Logo_turistik.cz.gif

Sluneční hodiny Kůsov (JV)

astro.cz

Sluneční hodiny Kůsov (JZ)

astro.cz

STACHY

http://www.stachy.net/

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk

PRACHATICKÝ DENÍK

http://prachaticky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

KLATOVSKÝ DENNÍK

http://klatovsky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

Kvalita života

Národní program přípravy na stárnutí (2008-2012)

BOZP info

BOZP info
bozp_info_logo.gif

Dokumentace BOZP a PO
Dokumentace BOZP a PO.jpg

Bezpečnostní tabulky

RYBAŘENÍ V MAĎARSKU

http://rybarenivmadarsku.wgz.cz/

MRKNI NA MRK

Rybářský server MRK
mrk_ico3.gif

ESET Online Scanner

ESET Online Scaner
ESET_logo_dark.gif

KOHOUTÍ KŘÍŽ

Kohoutí kříž
Kohoutí_kříž.gif

Webhosting

ANTEE Integrated Services

16. 4. Irena

Zítra: Rudolf

Kůsovské novinky

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1663
b) 02 - U kříže
  
 1668
c) 03 - U pergoly
  
 1811
d) 04 - Slavobrána
  
 1209

Návštěvnost stránek

408829
2013