Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …
Drobečková navigace

Kůsovské novinky > O nás >>> > Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím >>>

Není možné dlouho žít
a přitom nebýt starý ...     

Povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů...

Výroční zprávy

Organizační řád

Elektronická podatelna


1.
Název
Domov pro seniory Stachy - Kůsov

2. Důvod a způsob založení
Organizace je zřízena Jihočeským krajem na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Zřizovací listinu organizace schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením
č.52/2003/ZK dne 18. 3. 2003 s účinností od 1. 1. 2003.
Organizace je zřízena jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek správní subjektivitou.
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.


3.
Organizační struktura
viz O nás - Vnitřní pravidla OŘ
„Organizační řád“.


4.
Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresy jsou shodné s adresami pro osobní návštěvu:

Domov pro Seniory Stachy - Kůsov, Kůsov 1, 374 73 Stachy
Osobní návštěvy je možné uskutečnit v pracovní dny v době 7.30 – 14.30 hod., případně po dohodě.
Telefonní spojení:

Ředitel

Telefon
(spojovatelka)

Mobil

Ústředna
(GSM)

Fax

Gál Ladislav

388 428 213

602 115 125

606 617 053

388 428 040

Adresy internetových stránek a elektronického spojení:

Organizace

Webové stánky

E - mail

Domov pro seniory Stachy - Kůsov

www.domovkusov.cz

gal.ladislav@gmail.com

Identifikátor datové schránky (ID):                              
mxyu3yj


5.
Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu/
kód banky

Název
účtu

Druh plateb

136106744/0600

běžný
účet

úhrady nájmů a základních služeb, příspěvky na péči uživatelům, přímé platby úhrad za pobyt a stravu, platby od zdravotních pojišťoven,
dotace a příspěvky na provoz, přeplatky z úhrad dodavatelům, plnění za pojistné události, úhrady za prodej majetku, úhrady pohledávek, úhrady za stravné, případně telefonní hovory cizích osob, atd.…

182-136106744/0600

depozitní účet

úhrady důchodů klientů hromadným seznamem, soukromé platby klientům

107-136106744/0600

účet FKSP

hospodaření FKSP6.
Identifikační číslo (IČ)
Identifikační číslo Domova pro seniory Stachy - Kůsov je: 004770957.
Daňové identifikační číslo (DIČ)
Daňové identifikační číslo Domova pro seniory Stachy – Kůsov je: CZ00477095. 


8.
Dokumenty


9.
Žádosti o informace
Žádosti o informace můžete podat písemně na adresu:

Domov pro seniory Stachy - kůsov
Kůsov 1, 384 73 Stachy
případně osobně v době 7.30 – 14.30 hod. na stejné adrese, pavilon C přízemí, č. dveří 094
Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


10.
Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podávat osobně nebo písemně na adresu organizace.


11.
Opravné prostředky
Opravný prostředek proti rozhodnutí organizace (odmítnutí zájemce o sociální službu, odpověď na stížnost apod.) lze podat písemně na adresu zřizovatele:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Lhůta není stanovena.


12.
Formuláře
Žádosti o poskytnutí sociální služby – viz Služby – Jak požádat o službu – Dokumenty, formuláře, letáček.


13.
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací lze nalézt na:

www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-259637.aspx, nebo
portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place


14.
Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace na stránkách Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím níže uvedeného odkazu:
www.mvcr.cz


15.
Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací:

Úkon / Kč
1. Pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně *1) / 1,50
2. Pořízení listiny A4 barevně, jednostranně *1) / 4,00
3. Pořízení technického nosiče dat (1 ks)
a) CD-ROM / 10,50
b) disketa / 7,50
4. Náklady na poštovní služby při odesílání 50 a více listů
a) obyčejná zásilka / 18,00
b) doporučená zásilka / 24,00
5. Hodinová sazba na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací / 300,00


16.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. §18 v oblasti poskytování informací
viz O nás – Zveřejnění informací……
- Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. § 18


17.
Výhradní licence poskytnuté podle §14a odst. 4
Vzory licenčních smluv: nejsou.

Výhradní licence: nebyly dosud poskytnuty.


18.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle §16a odst. 7
Usnesení nadřízeného orgánu nebylo přijato


19.
Elektronická adresa podatelny
http://www.domovkusov.cz

 

 

Menu

Koronavirus Sledujte Videa a informace o prevenci

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

 

http://www.domovkusov.cz/zrizovatelČinnost organizace Domov pro seniory Stachy-Kůsov je pravidelně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poslední aktualizace

26. 7. 2021

„Většina lidí ve skutečnosti nechce svobodu, protože svoboda zahrnuje odpovědnost a většina lidí se bojí odpovědnosti.“  Sigmund Freud

http://www.domovkusov.cz/aktuality

Chci přijímat aktuální zprávy

http://www.domovkusov.cz/aktuality?action=addSubscriber

Kde nás najdete

Kde nás najdete

REKLAMA

Krátký příběh jednoho kamaráda...

Kůsovská stezka

http://www.domovkusov.cz/kusovska-stezka

Pravda a lež

Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne potkala lež s pravdou.

-Dobrý den. Řekla lež.

-Dobrý den. Odpověděla pravda.

-Nádherný den. Řekla lež.

A tak se pravda rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo.
-Nádherný den. Řekla tedy pravda.

-Ještě krásnější je to jezero. Řekla lež.

Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak a souhlasila.

Běžela lež k vodě a řekla…

-Ta voda je ještě krásnější. Plavme.

Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu byla nádherná a důvěřovala lži.

Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly.

Po chvíli vyšla lež, oblékla se do šatů pravdy a odešla.

Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet bez oblečení a všichni se jí děsili, když ji uviděli.

A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.

Jean-Léon Gerôme, 1896

Nová huť na Kůsově

Nová huť
Logo_turistik.cz.gif

Rozhledna - Kůsov

Rozhledna
Logo_turistik.cz.gif

Sluneční hodiny Kůsov (JV)

astro.cz

Sluneční hodiny Kůsov (JZ)

astro.cz

STACHY

http://www.stachy.net/

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk

PRACHATICKÝ DENÍK

http://prachaticky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

KLATOVSKÝ DENNÍK

http://klatovsky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

Kvalita života

Národní program přípravy na stárnutí (2008-2012)

BOZP info

BOZP info
bozp_info_logo.gif

Dokumentace BOZP a PO
Dokumentace BOZP a PO.jpg

Bezpečnostní tabulky

RYBAŘENÍ V MAĎARSKU

http://rybarenivmadarsku.wgz.cz/

MRKNI NA MRK

Rybářský server MRK
mrk_ico3.gif

ESET Online Scanner

ESET Online Scaner
ESET_logo_dark.gif

KOHOUTÍ KŘÍŽ

Kohoutí kříž
Kohoutí_kříž.gif

Webhosting

ANTEE Integrated Services

5. 6. Dobroslav

Zítra: Norbert

Kůsovské novinky

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1945
b) 02 - U kříže
  
 2259
c) 03 - U pergoly
  
 2128
d) 04 - Slavobrána
  
 1506

Návštěvnost stránek

455158
2013