Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Kůsovské novinky > O nás >>> > Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím >>>

Není možné dlouho žít
a přitom nebýt starý ...     

Povinně zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů...

Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb. § 18

Organizační řád

Elektronická podatelna


1.
Název
Domov pro seniory Stachy - Kůsov

2. Důvod a způsob založení
Organizace je zřízena Jihočeským krajem na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Zřizovací listinu organizace schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením
č.52/2003/ZK dne 18. 3. 2003 s účinností od 1. 1. 2003.
Organizace je zřízena jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek správní subjektivitou.
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.


3.
Organizační struktura
viz O nás - Vnitřní pravidla OŘ
„Organizační řád“.


4.
Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresy jsou shodné s adresami pro osobní návštěvu:

Domov pro Seniory Stachy - Kůsov, Kůsov 1, 374 73 Stachy
Osobní návštěvy je možné uskutečnit v pracovní dny v době 7.30 – 14.30 hod., případně po dohodě.
Telefonní spojení:

Ředitel

Telefon
(spojovatelka)

Mobil

Ústředna
(GSM)

Fax

Gál Ladislav

388 428 213

602 115 125

606 617 053

388 428 040

Adresy internetových stránek a elektronického spojení:

Organizace

Webové stánky

E - mail

Domov pro seniory Stachy - Kůsov

www.domovkusov.cz

gal.ladislav@gmail.com

Identifikátor datové schránky (ID):                              
mxyu3yj


5.
Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu/
kód banky

Název
účtu

Druh plateb

136106744/0600

běžný
účet

úhrady nájmů a základních služeb, příspěvky na péči uživatelům, přímé platby úhrad za pobyt a stravu, platby od zdravotních pojišťoven,
dotace a příspěvky na provoz, přeplatky z úhrad dodavatelům, plnění za pojistné události, úhrady za prodej majetku, úhrady pohledávek, úhrady za stravné, případně telefonní hovory cizích osob, atd.…

182-136106744/0600

depozitní účet

úhrady důchodů klientů hromadným seznamem, soukromé platby klientům

107-136106744/0600

účet FKSP

hospodaření FKSP6.
Identifikační číslo (IČ)
Identifikační číslo Domova pro seniory Stachy - Kůsov je: 004770957.
Daňové identifikační číslo (DIČ)
Daňové identifikační číslo Domova pro seniory Stachy – Kůsov je: CZ00477095. 


8.
Dokumenty


9.
Žádosti o informace
Žádosti o informace můžete podat písemně na adresu:

Domov pro seniory Stachy - kůsov
Kůsov 1, 384 73 Stachy
případně osobně v době 7.30 – 14.30 hod. na stejné adrese, pavilon C přízemí, č. dveří 094
Formulář pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


10.
Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podávat osobně nebo písemně na adresu organizace.


11.
Opravné prostředky
Opravný prostředek proti rozhodnutí organizace (odmítnutí zájemce o sociální službu, odpověď na stížnost apod.) lze podat písemně na adresu zřizovatele:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Lhůta není stanovena.


12.
Formuláře
Žádosti o poskytnutí sociální služby – viz Služby – Jak požádat o službu – Dokumenty, formuláře, letáček.


13.
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací lze nalézt na:

www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-259637.aspx, nebo
portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place


14.
Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace na stránkách Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím níže uvedeného odkazu:
www.mvcr.cz


15.
Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací:

Úkon / Kč
1. Pořízení listiny A4 černobíle, jednostranně *1) / 1,50
2. Pořízení listiny A4 barevně, jednostranně *1) / 4,00
3. Pořízení technického nosiče dat (1 ks)
a) CD-ROM / 10,50
b) disketa / 7,50
4. Náklady na poštovní služby při odesílání 50 a více listů
a) obyčejná zásilka / 18,00
b) doporučená zásilka / 24,00
5. Hodinová sazba na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací / 300,00


16.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. §18 v oblasti poskytování informací
viz O nás – Zveřejnění informací……
- Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. § 18


17.
Výhradní licence poskytnuté podle §14a odst. 4
Vzory licenčních smluv: nejsou.

Výhradní licence: nebyly dosud poskytnuty.


18.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle §16a odst. 7
Usnesení nadřízeného orgánu nebylo přijato


19.
Elektronická adresa podatelny
http://www.domovkusov.cz

 

 

Úvodní strana

Slovem i obrazem

Jak požádat o službu

Kůsovské novinkyKůsovské novinky

Aktualty

Diskuze

Inzerce

Fotoalbum old

Fotoalbum Rajčenet

Chcete li nás podpořit

Kůsovská stezka

Menu

Kůsovské novinky

http://www.domovkusov.cz/kusovske-novinky

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

Inzerce

http://www.domovkusov.cz/inzerce

Diskuze

http://www.domovkusov.cz/diskuze

Fotogalerie domovkusov - Rajčenet

http://www.domovkusov.cz/rajcenet

Fotogalerie - OLD

http://www.domovkusov.cz/fotogalerie

Informační bulletin DPS

Informační bulletin DPS
http://www.domovkusov.cz/dokumenty-formulare-letacek

JIHOČESKÝ KRAJ

http://www.domovkusov.cz/zrizovatel

Informace

Úřední deska

! ! ! ! - NEPŘEHLÉDNI - ! ! ! !

Nový občanský zákoník - účinný od 1.1.2014

NOZ - bezplatná poradna

Dokumenty Vlády České republiky

Knihovna připravované legislativy (KPL)

Deník veřejné správy

Zákony pro lidi

Kupní síla

REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Parlament ČR - Ústavní soud

Sbírka zákonů

Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Sněmovní tisky

Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Přijaté zákony

Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Integrovaný portál MPSV

Příručka pro personální a platovou agendu

APSS ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

SOCIÁLNÍ REFORMA

Sociální reforma

PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012

Příspěvek na péči od 1 ledna 2012

Formuláře pro dávky státní sociální podpory

DŮCHODOVÁ REFORMA

Důchodová reforma

Užitečné příručky

Rádce pacienta

Sociální poradce

Prirucka_OZP_2015.pdf

Formuláře MPSV

Dietologie - dietní systém

Kalkulačky

První pomoc

Interaktivní příručka první pomoci

Stravování

1000 receptů pro veřejné stravování

Potravinová alergie

Potravinářská komora - Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011

Uvádění informace o přítomnosti alergenů v pokrmech (MPSV)
Dokument

Zaměstnanost

Zaměstnanost

Národní soustava povolání

Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Katalog pracovních míst

JOB-TIP Analýza individuálního potenciálu (AIP)

Psychotesty

Databáze dalšího profesního vzdělávání (DAT CZ)

Kalkulačka srážek ze mzdy

www.vyplata.cz

Noviny Prace a sociální politika ke stažení

Noviny Práce a sociální politika ke stažení

NÁSTAVBA PAVILONU „C“ A PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO LŮŽKOVÉHO VÝTAHU

Dne 6. 8. 2008 byla udělená dotace z finančního mechanismu EHP/NORSKO.

www.eeagrants.org
http://www.eeagrants.org/projects/viewprojects.php?id=154301

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poskytovatelé internetových služeb

Google

Centrum

Atlas

Seznam

Internetová rádia

ČR 1 - Radiožurnál (64kbps)

Internetové TV

ČESKÁ TELEVIZE

ČT 24

STREAM TV

Vyhledávače a další odkazy

Kupní síla

ikatastr

Nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížení do katastru - cirkevní restituce

Nahlížení do katastru - cirkevní restituce - informace z katastrálního území

Kontaminovaná místa - skvělá mapa ČR

Obchodní rejstřík

Živnostenský rejstřík

Datové schránky (seznam a vstup)

Plánovač cest

Poštovní směrovací čísla

Telefonní seznam

Místní autobusové spoje

ARES

Jednotky

Převody fyzikálních jednotek

www.1188.cz

České stavební standardy

Stavební On Line

Czech POINT - stránky České pošty

Stavební firmy z Jihočeského kraje

BOZP Online

Dopravní informace

Mapy

AV prezentace MF ČR

VOLBYhned.cz

CINESTAR - program kina

Jak na počítač

mp3ky.net

Český statistický úřad

Pojišťovna - FM Partner

sms zdarma

Rychlost Vašeho připojení dsl.cz

Rychlost Vašeho připojení rychlost.cz

Rychlost Vašeho připojení speedmeter.cz

Rychlost Vašeho připojení vsevjednom.cz

Rychlost Vašeho připojení adsl.cz

DNES v číslech

Polohy lodí on-line

Polohy letadel on-line

Staré časy - bádání

ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU

Ztracená Vltava

Krajem soutoku Vltavy - Dvořák

Depositum

Státní oblastní archiv v Třeboni

15. 10. Tereza

Zítra: Havel

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1113
b) 02 - U kříže
  
 711
c) 03 - U pergoly
  
 1088
d) 04 - Slavobrána
  
 551

Návštěvnost stránek

362734
2013_01