image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > 04_Smlouva o poskytování sociální služby

04 Smlouva o poskytování sociální službyMísto pro svůj život

„Sociální služby jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby. Smlouva stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobního cíle, který má služba naplňovat.“

Služby sociální péče poskytuje DPS na základě uzavřené smlouvy (Dokumenty, formuláře) o poskytnutí sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem.

Tato smlouva slouží ke zrovnoprávnění vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem a je nástrojem ochrany obou zúčastněných stran.

Zúčastněné strany dohody:

 • statutární orgán, ředitel DPS
 • zájemce o službu, příp. zastoupený jinou právnickou osobou.

V zařízení jedná se zájemcem o službu sociální pracovník. Toto jednání má za cíl podat informace o rozsahu a ceně poskytované péče, o podmínkách pro přijetí, způsobu podání žádosti a zodpovězení otázek kladených zájemcem.

Sociální pracovník předává informace v malém množství a ověřuje si, zda zájemce o službu všemu správně porozuměl.
Při sjednání pobytových služeb je se zájemcem sepsána již zmiňovaná smlouva o poskytnutí služby sociální péče, jejímž obsahem je:

 • označení smluvních stran (poskytovatel, uživatel, popř. zákonný zástupce),
 • rozsah poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociální služby,
 • výše úhrady a způsob jejího placení, vratky
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel
 • výpověďní důvody a výpovědní lhůty,
 • doba platnosti smlouvy,
 • ustanovení o možnostech změn,
 • místo a datum uzavření,
 • podpisy smluvních stran

Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních a každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Součástí smlouvy je:

Výměr úhrady

(sazebník ubytování a stravy, sazebník péče a sazebník fakultativních služeb, viz příloha č. 1 – smlouvy o poskytnutí služby sociální péče)

Vnitřní pravidla (Vnitřní pravidla - OŘ) obsahující:

 • povinnosti organizace,
 • povinnosti uživatelů služeb,
 • úlohu klíčového pracovníka,
 • ubytování,
 • odpovědnost za škodu,
 • úschovu cenných věcí,
 • zdravotní a ošetřovatelskou péči,
 • hygienické předpisy,
 • stravování,
 • návštěvy,
 • pobyt mimo domov,
 • výplatu důchodů,
 • příspěvek na péči,
 • kulturní činnost,
 • výši úhrady a způsob platby.

Přílohami vnitřních pravidel jsou:

 • rozvrh dne,
 • pravidla pro přijímání a vyřizování stížností,
 • pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací.

Uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby připravuje a se žadatelem projednává sociální pracovnice. Preferujeme, aby se jednání zúčastnili i rodinní příslušníci či blízké osoby. Žadatel - uživatel si sám stanovuje rozsah a průběh poskytování sociální služby. Uživatel je seznámen s ceníkem služeb, s možností využívání fakultativních služeb, s vnitřními pravidly Domova, postupně také s požárním a evakuačním řádem a postupem pro podávání stížností. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, jedno vyhotovení náleží uživateli, druhé je součástí sociální dokumentace uživatele.

Smlouva je podepsána smluvními stranami, což znamená uživatelem služby, statutárním orgánem zařízení (ředitelem).

V situaci, kdy zájemce nemá dostatečný příjem (důchod), aby pokryl náklady za ubytování a stravu, projednává sociální pracovnice s příbuznými event. jinými osobami “Smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů “ na základě §71 zákona 108/2006Sb.

Seznam doporučeného osobního vybavení a drobných předmětů osobní potřeby při pobytu v DPS Stachy - Kůsov

 • Základní hygienické potřeby (zubní pasta, kartáček, mýdlo, hřeben, potřeby pro holení aj.)
 • Osobní spodní prádlo asi po 5 ks  (trenýrky, spodní kalhotky, nátělníky, košilky)
 • Pyžamo, noční košile, župan
 • Kapesníky (asi 12 ks)
 • Trička s krátkým rukávem (asi 5 ks)
 • Trička s dlouhým rukávem (asi 5 ks)
 • Flanelové košile (2-3 ks)
 • Propínací svetry, mikiny (asi 3 ks)
 • Tepláky, domácí kalhoty (asi 4 ks)
 • Propínací šatové zástěry (asi 4 ks)
 • Ponožky, podkolenky bez těsných gumiček (alespoň 6 párů)
 • Domácí obuv (2 páry)
 • Oblečení na výlety a procházky (šusťáková souprava, tepláková souprava, tenisky, bunda, šátek, čepice)
 • Společenské – sváteční oblečení (kalhoty, košile, sako, sukně, halenka, šaty)

Tento seznam je pouze orientační, lze jej upravit podle vlastních zvyklostí. V případě ležícího žadatele doporučujeme svrchní ošacení snížit.

Při přípravě ošacení je nutné mít na zřeteli praní prádla v pračce. Ruční přepírání je možné jen u soběstačných uživatelů.

Dále je možné vzít s sebou rádio, drobné dekorační předměty, květiny, po dohodě s vedením DPS i vlastní televizor.

Je pouze na Vás, jak se rozhodnete :-)