Jaro, léto, podzim, zima
na Kůsově je vždy prima !
Domov Kůsov
Stáří není nemoc …
Drobečková navigace

Kůsovské novinky > Dokumenty >>> > 04_Smlouva o poskytování sociální služby

04_Smlouva o poskytování sociální služby„Sociální služby jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování služby. Smlouva stanoví všechny důležité aspekty poskytování služby včetně osobního cíle, který má služba naplňovat.“

Služby sociální péče poskytuje DPS na základě uzavřené smlouvy (Dokumenty, formuláře) o poskytnutí sociální služby mezi uživatelem a poskytovatelem.

Tato smlouva slouží ke zrovnoprávnění vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem a je nástrojem ochrany obou zúčastněných stran.

Zúčastněné strany dohody:
-statutární orgán, ředitel DPS
-zájemce o službu, příp. zastoupený jinou právnickou osobou.

V zařízení jedná se zájemcem o službu sociální pracovník. Toto jednání má za cíl podat informace o rozsahu a ceně poskytované péče, o podmínkách pro přijetí, způsobu podání žádosti a zodpovězení otázek kladených zájemcem.

Sociální pracovník předává informace v malém množství a ověřuje si, zda zájemce o službu všemu správně porozuměl.
Při sjednání pobytových služeb je se zájemcem sepsána již zmiňovaná smlouva o poskytnutí služby sociální péče, jejímž obsahem je:
-označení smluvních stran (poskytovatel, uživatel, popř. zákonný zástupce),
-rozsah poskytování sociální služby,
-místo a čas poskytování sociální služby,
-výše úhrady a způsob jejího placení, vratky
-ujednání o dodržování vnitřních pravidel
-výpověďní důvody a výpovědní lhůty,
-doba platnosti smlouvy,
-ustanovení o možnostech změn,
-místo a datum uzavření,
-podpisy smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních a každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Součástí smlouvy je
1. výměr úhrady (sazebník ubytování a stravy, sazebník péče a sazebník fakultativních služeb, viz příloha č. 1 – smlouvy o poskytnutí služby sociální péče).
2. vnitřní pravidla (Vnitřní pravidla - OŘ) obsahující:
-povinnosti organizace,
-povinnosti uživatelů služeb,
-úlohu klíčového pracovníka,
-ubytování,
-odpovědnost za škodu,
-úschovu cenných věcí,
-zdravotní a ošetřovatelskou péči,
-hygienické předpisy,
-stravování,
-návštěvy,
-pobyt mimo domov,
-výplatu důchodů,
-příspěvek na péči,
-kulturní činnost,
-výši úhrady a způsob platby.

 Přílohami vnitřních pravidel jsou:
-rozvrh dne,
-pravidla pro přijímání a vyřizování stížností,
-pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací.Uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb

       Smlouvu o poskytování sociální služby připravuje a se žadatelem projednává sociální pracovnice. Preferujeme, aby se jednání zúčastnili i rodinní příslušníci či blízké osoby. Žadatel - uživatel si sám stanovuje rozsah a průběh poskytování sociální služby. Uživatel je seznámen s ceníkem služeb, s možností využívání fakultativních služeb, s vnitřními pravidly Domova, postupně také s požárním a evakuačním řádem a postupem pro podávání stížností. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, jedno vyhotovení náleží uživateli, druhé je součástí sociální dokumentace uživatele.
          Smlouva je podepsána smluvními stranami, což znamená uživatelem služby, statutárním orgánem zařízení (ředitelem).
           V situaci, kdy zájemce nemá dostatečný příjem (důchod), aby pokryl náklady za ubytování a stravu, projednává sociální pracovnice s příbuznými event. jinými osobami “Smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů “ na základě §71 zákona 108/2006Sb.


Seznam doporučeného osobního vybavení a drobných předmětů osobní potřeby při pobytu v DPS Stachy - Kůsov

Základní hygienické potřeby (zubní pasta, kartáček, mýdlo, hřeben, potřeby pro holení aj.)
Osobní spodní prádlo asi po 5 ks  (trenýrky, spodní kalhotky, nátělníky, košilky)
Pyžamo, noční košile, župan
Kapesníky (asi 12 ks)
Trička s krátkým rukávem (asi 5 ks)
Trička s dlouhým rukávem (asi 5 ks)
Flanelové košile (2-3 ks)
Propínací svetry, mikiny (asi 3 ks)
Tepláky, domácí kalhoty (asi 4 ks)
Propínací šatové zástěry (asi 4 ks)
Ponožky, podkolenky bez těsných gumiček (alespoň 6 párů)
Domácí obuv (2 páry)
Oblečení na výlety a procházky (šusťáková souprava, tepláková souprava, tenisky, bunda, šátek, čepice)
Společenské – sváteční oblečení (kalhoty, košile, sako, sukně, halenka, šaty)

Tento seznam je pouze orientační, lze jej upravit podle vlastních zvyklostí. V případě ležícího žadatele doporučujeme svrchní ošacení snížit.

Při přípravě ošacení je nutné mít na zřeteli praní prádla v pračce. Ruční přepírání je možné jen u soběstačných uživatelů.

Dále je možné vzít s sebou rádio, drobné dekorační předměty, květiny, po dohodě s vedením DPS i vlastní televizor.

Je pouze na Vás, jak se rozhodnete :-)

 

 

 

 

 

Menu

Koronavirus Sledujte Videa a informace o prevenci

„Zlu k vítězství stačí,
když slušní lidé nedělají nic.“

                          Edmund Burke

 

http://www.domovkusov.cz/zrizovatelČinnost organizace Domov pro seniory Stachy-Kůsov je pravidelně podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

DPS - podzim 2008

Historický pohled na domov 1967

Pohled na domov 2008

DD Kůsov1965.jpgHistorický pohled na domov

Poslední aktualizace

26. 7. 2021

„Většina lidí ve skutečnosti nechce svobodu, protože svoboda zahrnuje odpovědnost a většina lidí se bojí odpovědnosti.“  Sigmund Freud

http://www.domovkusov.cz/aktuality

Chci přijímat aktuální zprávy

http://www.domovkusov.cz/aktuality?action=addSubscriber

Kde nás najdete

Kde nás najdete

REKLAMA

Krátký příběh jednoho kamaráda...

Kůsovská stezka

http://www.domovkusov.cz/kusovska-stezka

Pravda a lež

Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne potkala lež s pravdou.

-Dobrý den. Řekla lež.

-Dobrý den. Odpověděla pravda.

-Nádherný den. Řekla lež.

A tak se pravda rozhlédla, aby se podívala, jestli je to tak. Bylo.
-Nádherný den. Řekla tedy pravda.

-Ještě krásnější je to jezero. Řekla lež.

Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak a souhlasila.

Běžela lež k vodě a řekla…

-Ta voda je ještě krásnější. Plavme.

Pravda se dotkla vody svými prsty a opravdu byla nádherná a důvěřovala lži.

Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly.

Po chvíli vyšla lež, oblékla se do šatů pravdy a odešla.

Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet bez oblečení a všichni se jí děsili, když ji uviděli.

A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.

Jean-Léon Gerôme, 1896

Nová huť na Kůsově

Nová huť
Logo_turistik.cz.gif

Rozhledna - Kůsov

Rozhledna
Logo_turistik.cz.gif

Sluneční hodiny Kůsov (JV)

astro.cz

Sluneční hodiny Kůsov (JZ)

astro.cz

STACHY

http://www.stachy.net/

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk

PRACHATICKÝ DENÍK

http://prachaticky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

KLATOVSKÝ DENNÍK

http://klatovsky.denik.cz/

ZPRÁVY Z REGIONU

KULTURA Z REGIONU

Kvalita života

Národní program přípravy na stárnutí (2008-2012)

BOZP info

BOZP info
bozp_info_logo.gif

Dokumentace BOZP a PO
Dokumentace BOZP a PO.jpg

Bezpečnostní tabulky

RYBAŘENÍ V MAĎARSKU

http://rybarenivmadarsku.wgz.cz/

MRKNI NA MRK

Rybářský server MRK
mrk_ico3.gif

ESET Online Scanner

ESET Online Scaner
ESET_logo_dark.gif

KOHOUTÍ KŘÍŽ

Kohoutí kříž
Kohoutí_kříž.gif

Webhosting

ANTEE Integrated Services

6. 6. Norbert

Zítra: Iveta, Slavoj

Kůsovské novinky

Inzerce

Hlasování - o nejhezčí vytvořený koutek v parku DPS
a) 01 - Koule
  
 1946
b) 02 - U kříže
  
 2259
c) 03 - U pergoly
  
 2129
d) 04 - Slavobrána
  
 1506

Návštěvnost stránek

455216
2013