image

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > Úvodní stránka

Úvodní stránka

Zřizovatel: Jihočeský kraj, IČO 708 906 50                                              hudbu vypnete pomocí Esc

Chcete přijímat aktuální zprávy?

Poslání poskytované sociální služby

Posláním Domova pro seniory Stachy - Kůsov, příspěvkové organizace Jihočeského kraje, je poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kterí nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.

1. Hlavní skupinou jsou senioři, kteří nevyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči, trvalý dohled.

2. Osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace také vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

3. Zařízení je určeno především osobám uvedeným v §4 zákona č. 108/2006 Sb., které zpravidla měly poslední bydliště na území Jihočeského kraje.

 

Cíle a zásady poskytovaných sociálních služeb

K orientaci v sociálních službách Vám poslouží pomůcka : Sociální služby - stručně a přehledně.pdf                                                                                                       ______________________________________________________________________


Hlavní události

 

Jak požádat o službu

Příspěvek na péči 

Zvuková poradna

 

Navýšení dotací na provoz sociálních služeb v roce 2009

Navýšení dotací na provoz sociálních služeb v roce 2009 - příloha 

 

 

 

 


Nemocenské pojištění od 1. 1. 2009

 

 

Informace na stránkách ČSSZ

Informace na stránkách MPSV

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nemocenské pojištění

Povinnosti práceneschopného pojištěnce

Nemocenské pojištění v roce 2008

Uplatňování nároku a výplata dávek NP

Náhrada mzdy v prvním období DPN 

Zákon 187/2006

Kalkulačky pro výpočet nemocenských dávek

 

1. Udělení grantu z fondů HP/Norsko

Nástavba pavilonu "C" a přístavba evakuačního výtahu

 

Rozhodnutí o udělení grantu

Jak to bude vypadat
Pohled jižní.doc
Pohled severní.doc
Seminář pro příjemce grantu - 27. 9. 2008
AV záznam semináře 1. část
AV záznam semináře 2. část 

 

Zjednodušená studie proveditelnosti

Další informace o projektu
http://www.eeagrants.cz/
NEJNOVĚJŠÍ FOTOINFORMACE
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Investiční akce v roce 2009

 

1. Projektové práce

Projekt - Stavební úpravy (rekonstrukce) vícelůžkových pokojů na 1 a 2 lůžkové se sociálem. (provádí se)

Projekt - Zapojení náhradního zdroje. (provádí se)

 

2. Stavební investice

Nástavba pavilonu "C" a přístavba evakuačního výtahu
Stavební úpravy přestavba B2 a B3 třílůžkové pokoje na dvoulůžkové se sociálem.
Terasa pro oddělení B2 a B3.

Stavební úpravy (oprava) prádelny. (splněno)

Stavební úpravy (oprava) hospodářské budovy a bufetu (skladovací prostory). (splněno)

Oprava zpevněných ploch před hospodářskou budovou. (splněno)

Výstavba rekreačně reh. a odpočinkové zóny (4.etapa) - altán, kaple, cesty pro pěší. (provádí se)

 

3. Přístrojové a strojní investice, ostatní zařízení

Pořízení sušičky do prádelny

Venkovní kamerový systém.

Náhradní zdroj pro provozy.

Pořízení masážní vany.

 

 

3. Plánované investice do roku 2012